Krystalografia i krystalochemia


Forma


Semestr


Informacje

Wykład

TCh, IM, Cer III

 1. Prowadzący:

  1. dr Bartosz Handke
  2. dr inż. Magdalena Rokita
 1. Program i ilustracje do wykładu z krystalografii i krystalochemii

 1. Podręczniki:

  1. M. Handke, M. Rokita, A. Adamczyk ''Krystalografia i krystalochemia dla ceramików'' UWND
  2. J. Chojnacki ''Elementy krystalografii chemicznej i fizycznej'' PWN
  3. Z. Bojarski, H. Habla, M. Surowiec ''Krystalografia''
  4. T. Penkala, ''Zarys krystalografii'' PWN
  5. Z. Trzaska Durski, H. Trzaska Durska ''Podstawy krystalografii strukturalnej i rentgenowskiej'' PWN

Seminarium

TCh, IM, Cer III

 1. Prowadzący:

  1. dr inż. Anna Adamczyk
  2. dr Bartosz Handke
  3. dr Witold Jastrzębski
  4. dr inż. Magdalena Rokita
 1. Plan ćwiczeń

 1. Materiały pomocnicze

  1. Wskaźniki
   1. Zadania z wskazników
   2. Zadania z prawa pasowego (dla gr. 01 IM)
   3. Przykładowe rozwiązanie 1 (3D) (Działa w Firefoksie)
   4. Przykładowe rozwiązanie 2 (3D) (Działa w Firefoksie)
   5. Zadanie ze wskaźników (dla grup dr B. Handke)
   6. Przykładowe rozwiązania zadań
  2. Symetria punktowa
   1. Rozpoznawanie układów krystalograficznych
   2. Symetria punktowa
   3. Symbolika międzynarodowa
   4. Rzut stereograficzny m(01-1) (3D) (Działa w Firefoksie)
   5. Przykladowe zadania z analizy macierzy przekształcen izometrycznych
   6. Zadanie domowe - rozpoznawanie klasy symetrii kryształu
   7. Zadanie - Rozpoznaj grupę punktową bryły (3D)
   8. Zadania z rachunku macierzowego
   9. Zadanie z rozpoznawania elementów symetrii (dla grup dr B. Handke)
   10. Materiały dodatkowe do rachunku macierzowego (wymaga Maximy)
   11. Przykładowe rozwiązania zadań z rachunku macierzowego
   12. Przykładowe rozwiązania zadań 1
   13. Przykładowe rozwiązania zadań 2
  3. Symetria przestrzenna
   1. Diagramy graficzne grup przestrzennych (UCL)
   2. Symbole używane w Tablicach Krystalograficznych
   3. Grupy Przestrzenne wybrane do ćwiczeń
   4. Przykład: Szukanie pozycji równoważnych (grupa P2 w układzie alternatywnym)
   5. Przykład: Szukanie pozycji równoważnych (grupa P2/m)
   6. Przykład: Szukanie pozycji równoważnych (grupa P4)
   7. Scharakteryzuj grupę przestrzenn±
   8. Przykładowe rozwiązania zadań 1
   9. Przykładowe rozwiązania zadań 2
  4. Rentgenografia
   1. Zadania RTG 1
   2. Zadania RTG 2
   3. Przykładowe rozwiązania zadań 1
  5. Krystalochemia
   1. Instrukcja do Ćwiczeń z Krystalochemii
   2. Plik pomocniczy do ćwiczeń z Krystalochemii (!_WZOR.cif)
   3. Zagadnienia do kolokwium wstępnego dla studentow II roku WIMiC z UJ
   4. Przykładowe rozwiązania zadań 2