Zadanie 1. W krysztale pokazanym na rysunku podaj wskazniki (hkl) i [uvw] wszystkich widocznych w tym rzucie ścian i krawędzi. Wszystkie „skośne” ściany są tego samego typu, a na osiach podano odpowiednie jednostki osiowe.

 

 

 

Zadanie 2. Opisz wskaźnikami wszystkie widoczne  na rysunku krawędzie i ściany w krysztale aragonitu o pokroju igiełkowym. Na osiach układu współrzędnych zaznaczono odpowiednie jednostki osiowe a, b oraz c.

Zadanie 3. Naszkicować  przykładowy kształt kryształu o ścianach o wskaźnikach (100), (010), (001) oraz (10`2). Wskazówka: występują po dwie ściany o zadanych wskaźnikach, każda ściana (10-2) ma kształt prostokąta. Na rysunku podpisać wskaźnikami wszystkie ściany.

Znaleźć wspólną krawędź ścian (010) oraz (10`2) i wyznaczyć sposobem algebraicznym i graficznym wskaźniki tej krawędzi. Zaznaczyć wszystkie krawędzie o tych samych wskaźnikach.

 

 

Zadanie 4. Czy kryształ posiadający po dwie ściany o wskaźnikach: (100), (010), (001), (`111) oraz (1`11) może mieć identyczny kształt co kryształ posiadający po dwie ściany o wskaźnikach: (100), (010), (001), (111) oraz (11`1)? Odpowiedź uzasadnić na podstawie wykonanego szkicu kształtu kryształu. Wskazówka: wszystkie ściany o wskaźnikach: (`222), (`333), (`444), (`nnn) itd. to ściany (`111).

 

 

Zadanie 5. Kryształy minerału uranitu (tlenek uranu) mogą krystalizować w postaciach pokazanych na poniższym rysunku. Znaleźć wskaźniki poszczególnych ścian kryształu w przypadku a) oraz b). Wskazówka: przyjąć wskaźniki ścian „a” (100), (010) lub (001).

 

rys-1311

 

 

Zadanie 6. Minerał o nazwie gelena (siarczek ołowiu) może krystalizować jako kryształ o kształcie ośmiościanu foremnego (poniższy rysunek). Znaleźć wskaźniki krawędzi takiego kryształu. Dla ułatwienia przyjąć zaproponowany sposób wpisania kryształu w komórkę elementarną. Pamiętając, że wskaźniki dowolnej ściany kryształu są jednoznacznie wyznaczone przez wskaźniki dwóch jej krawędzi wskazać wskaźniki wybranych dwóch ścian przedstawionego kryształu. Dla tych samych dwóch wybranych ścian wyznaczyć wskaźniki sposobem graficznym (wskazówka: w celu graficznego wyznaczenia wskaźników (hkl) każdą ścianę można przesunąć równolegle tak, aby przecięła krawędzie komórki elementarnej; do identycznego rozwiązania prowadzi również równoległe przesunięcie komórki elementarnej np. tak, aby jedno z jej naroży znalazło się w środku kryształu). Porównać wskaźniki ścian otrzymane sposobem algebraicznym i geometrycznym.