1. Oblicz objętość komórki elementarnej w układzie regularnym, jeśli otrzymano d200=2.821Å dla promieniowania rentgenowskiego o długości fali 1.851 Å.

 

2. Ile rzędów refleksów można otrzymać dla płaszczyzn o d=4.121 Å. (l=1.5418 Å).

 

3. Wyznaczyć odległość między płaszczyznami (100) w krysztale wiedząc, że promieniowanie rentgenowskie o długości fali 1.851 Å daje refleks trzeciego rzędu pod kątem odbłysku 30,5o.

 

4. Wyznacz długość fali użytego promieniowania, jeżeli pod kątem odbłysku  43,2o uzyskuje się refleks czwartego rzędu od płaszczyzny (010).  Odległość między płaszczyznami (010) wynosi 5.65 Å.

 

5. Promieniowanie rentgenowskie lCu =1.5418 Å pada na płaszczyzny o odległości dhkl  =  3.75Å. Oblicz kąt odbłysku dla refleksów pierwszego i trzeciego rzędu.

 

6. Ilu rzędów refleksy można otrzymać, gdy promieniowanie monochromatyczne o długości fali 1,5418 Å pada na rodzinę płaszczyzn (101),  d101=3,256 Å ?

 

7. Które wielkości we wzorze Braggów-Wulfa są wartościami doświadczalnymi.

 

8. Na rodzinę płaszczyzn sieciowych o d110 = 4.35 Å pada promieniowanie rentgenowskie o dwóch długościach fali : l1 = 0.709 Å i l2 = 1.7902 Å. Ile refleksów od tej płaszczyzny można otrzymać dla pierwszej i drugiej długości promieniowania?