Zadanie

Znajdź graficznie ścianę należącą do pasów o osiach `[100]` i `[212]`


Oznaczenia:
1. Kolor czarny - komórka elementarna i osie
2. Niebieskie kreski - prosta `[212]` (narysowana w dwóch różnych miejscach)
3. Zielona kreska - prosta `[100]` (oś X)
4. Niebieska płaszczyzna - wstępnie znaleziony fragment szukanej płaszczyzny
5. Czerwone kreski - linie pomocnicze leżące na szukanej płaszczyźnie
6. Czerwona płaszczyzna - znaleziona płaszczyzna `(02bar(1))` (część wspólna szukanej płaszczyzny i komórki)
7. Czerwona kropka - punkt 0,0,0 z którego odczytano wskaźniki znalezionej płaszczyzny

(Punkt 6 i 7 są konieczne do prawidłowego (kompletnego) rozwiązania zadania)

(Uwaga. Myszką można obracać rysunek, kółko powieksza)