1.    Podaj parametry komórki elementarnej dla pewnej struktury tetragonalnej wiedząc, że pod kątem ugięcia 2Θ=30,179o pojawił się refleks pierwszego rzędu dla płaszczyzny (110) a dla kąta 40,115 refleks pierwszego rzędu dla płaszczyzny (101). Długość użytego promieniowania wynosi λ=1.5406 Å.

 

2.    Promieniowanie rentgenowskie o długości fali 1.5406 Å pada na płaszczyznę (411) pewnego kryształu o parametrach komórki elementarnej: a=9,1660 Å; b=5,4360 Å; c=5,1350 Å. Wiedząc, że kryształ należy do układu rombowego oblicz kąt ugięcia dla refleksu pierwszego rzędu.

 

3.    Podaj parametry komórki elementarnej topazu (struktura rombowa) wiedząc, że pierwsze trzy refleksy (o2Θ) 20.188; 21.167; 21.599 pojawiły się dla rodzin płaszczyzn oznaczonych odpowiednio (020); (002); (110). Zakładamy, że refleksy są pierwszego rzędu a długość użytego promieniowania wynosi λ=1.5406 Å.

 

4.    Określ, metodą różnic, wskaźniki (hkl) substancji polikrystalicznej z układu regularnego znając kąty 2Θ: 29,757; 36,650; 42,612; 61,345; 73,997; 77,549; 92,094; 103,630