Wykonaj projekcję stereograficzną elementów symetrii dla kryształu pokazanego na poniższym rysunku. Zapisz odpowiadającą tej projekcji grupę punktową w symbolice międzynarodowej oraz podaj układ krystalograficzny.

apophyllite_20368_lg.gif