Zadanie

Narysuj rzut stereograficzny biegunów ścian poniższej bryły.
Narysuj rzut stereograficzny elementów symetrii tej bryły.
Określ grupę punktową tej bryły i podaj ją w trzech symbolikach.
Dla dwóch z podanych symboli podaj generatory.

Podpowiedź:
Osie dwukrotne nie przechodzą przez żadne wierzchołki bryły

(Uwaga. Myszką można obracać rysunek, kółko powieksza)