Zadanie

Znajdź graficznie ścianę należącą do pasów o osiach `[210]` i `[111]`


Oznaczenia:
1. Kolor czarny - komórka elementarna
2. Kolor niebieski - prosta `[111]`
3. Kolor zielony - prosta `[210]`
4. Kolor czerwony - szukana płaszczyzna `(1bar(2)1)` (część wspólna szukanej płaszczyzny i komórki)
5. Czerwona kropka - punkt `0,0,0` z którego odczytano wskaźniki znalezionej płaszczyzny

(Punkt 4 i 5 są konieczne do prawidłowego (kompletnego) rozwiązania zadania)

(Uwaga. Myszką można obracać rysunek, kółko powieksza)