Scharakteryzuj grupę przestrzenną (podaj typ sieci translacyjnej, układ krystalograficzny, klasę symetrii i wymień z opisem elementy symetrii tworzące tą grupę*):

1. P 63/m c m

                Zapis P 63/m c m symbolizuje grupę z układu heksagonalnego, klasy symetrii 6/mmm (6/m2/m2/m) o sieci prymitywnej. W grupie tej wyróżnić można następujące elementy symetrii:

I pozycja w sekwencji elementów symetrii:

II pozycja w sekwencji elementów symetrii:

III pozycja w sekwencji elementów symetrii:

 

oraz centra symetrii w miejscach przecięcia osi parzystokrotnych z płaszczyznami symetrii.

 

2. I`4 3 d

                Zapis I`4 3 d symbolizuje grupę z układu regularnego, klasy symetrii `4 3 d o sieci przestrzennie centrowanej. W grupie tej wyróżnić można następujące elementy symetrii:

I pozycja w sekwencji elementów symetrii:

II pozycja w sekwencji elementów symetrii:

III pozycja w sekwencji elementów symetrii:

(-ao+bo+co)/4, równoległym do kierunku [`111],

(ao-bo+co)/4, równoległym do kierunku [1`11],

(-ao+bo+co)/4, równoległym do kierunku [`111],

 

* w opisie należy uwzględnić rodzaj elementów symetrii (osie właściwe, inwersyjne bądź śrubowe o określonej krotności, płaszczyzny zwierciadlane lub ślizgowe, centra symetrii), ich orientację w przestrzeni (kierunek [uvw] lub wskaźniki (hkl) płaszczyzny), dodatkowo w przypadku osi śrubowych i płaszczyzn ślizgowych – kierunek i wartość odpowiednich wektorów translacji; opis podstawowy zawiera elementy symetrii wynikające z symbolu grupy; uwzględnić można również elementy wygenerowane przez translację,

** pod pojęciem rodziny elementów symetrii rozumiemy nieskończenie liczny zbiór identycznych elementów symetrii, o jednakowej orientacji w przestrzeni, przesuniętych względem siebie o wektor translacji w danym kierunku czyli zbiór elementów translacyjnie równoważnych – nie należy mylić z elementami symetrii symetrycznie równoważnymi!

 

 

 

 

 1. F ddd oraz P 3212

 

 

 1. I 41cd oraz P 213

 

 

 1. P ban oraz P 6222

 

 

 1. R 3c oraz P`421c

 

 

 1. P nnn oraz F d3m

 

 

 1. P 4nc oraz R`3c

 

 

 1. I a3d oraz P212121

 

 

 1. I 4md oraz P 6522

 

 

 1. F d3c oraz  C cca

 

 

 1. P 4/nnc oraz R 32

 

 

 1. I 41/acd oraz Fd3

 

 

 1. Pn3n oraz P3212

 

 

 1. I 41/amd oraz P 63mc

 

 

 1. F 4132 oraz P mn21

 

 

 1. P`43n oraz I`42d

 

 

 

 1. F ddd oraz P 3212

 

 

 1. I 41cd oraz P 213

 

 

 1. P ban oraz P 6222

 

 

 1. R 3c oraz P`421c

 

 

 1. P nnn oraz F d3m

 

 

 1. P 4nc oraz R`3c

 

 

 1. I a3d oraz P212121

 

 

 1. I 4md oraz P 6522

 

 

 1. F d3c oraz  C cca

 

 

 1. P 4/nnc oraz R 32

 

 

 1. I 41/acd oraz Fd3

 

 

 1. Pn3n oraz P3212

 

 

 1. I 41/amd oraz P 63mc

 

 

 1. F 4132 oraz P mn21

 

 

 1. P`43n oraz I`42d

 

 

 

 1. F ddd oraz P 3212

 

 

 1. I 41cd oraz P 213

 

 

 1. P ban oraz P 6222

 

 

 1. R 3c oraz P`421c

 

 

 1. P nnn oraz F d3m

 

 

 1. P 4nc oraz R`3c

 

 

 1. I a3d oraz P212121

 

 

 1. I 4md oraz P 6522

 

 

 1. F d3c oraz  C cca

 

 

 1. P 4/nnc oraz R 32

 

 

 1. I 41/acd oraz Fd3

 

 

 1. Pn3n oraz P3212

 

 

 1. I 41/amd oraz P 63mc

 

 

 1. F 4132 oraz P mn21

 

 

 1. P`43n oraz I`42d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. F ddd oraz P 3212

 

 

 1. I 41cd oraz P 213

 

 

 1. P ban oraz P 6222

 

 

 1. R 3c oraz P`421c

 

 

 1. P nnn oraz F d3m

 

 

 1. P 4nc oraz R`3c

 

 

 1. I a3d oraz P212121

 

 

 1. I 4md oraz P 6522

 

 

 1. F d3c oraz  C cca

 

 

 1. P 4/nnc oraz R 32

 

 

 1. I 41/acd oraz Fd3

 

 

 1. Pn3n oraz P3212

 

 

 1. I 41/amd oraz P 63mc

 

 

 1. F 4132 oraz P mn21

 

 

 1. P`43n oraz I`42d