Zespół Badań Struktury i Właściwości Krzemianów i Glinokrzemianów

Kierownik zespołu:

Członkowie zespołu:

Głównym przedmiotem badań grupy są struktura i właściwości glinokrzemianów, a w szczególności uwodnionych tektoglinokrzemianów z grupy zeolitów oraz materiałów uzyskiwanych na drodze aktywacji alkalicznej – tzw. geopolimerów. Ponieważ wspomniane właściwości, zarówno zeolitów, jak i geopolimerów, wynikają bezpośrednio z ich specyficznej struktury, celem prowadzonych prac jest kompleksowa analiza właściwości strukturalnych uzyskanych materiałów. Spośród wielu metod badawczych wykorzystywanych do opisu struktury zeolitów i materiałów zeolitopodobnych, jedno z głównych miejsc zajmuje spektroskopia oscylacyjna.