Grupa Teoretycznego Modelowania Właściwości Materiałów

Kierownik zespołu:

Członkowie zespołu:

Nasza grupa badawcza zajmuje się szeroko pojętym modelowaniem właściwości materiałów metodami klasycznymi i kwantowymi. Aktualnie prowadzone badania obejmują m.in.:

Obliczenia zarówno dla układów periodycznych, jak i separowanych cząsteczek i klasterów przeprowadzamy w oparciu o metody ab initio (Hartree-Fock, teoria funkcjonału gęstości - DFT) i metody klasyczne. Analiza właściwości materiałów skupia się w szczególności na: