Zespoły badawcze

Glass Inspired Advanced Materials

Więcej →

Grupa Teoretycznego Modelowania Właściwości Materiałów

Nasza grupa badawcza zajmuje się szeroko pojętym modelowaniem właściwości materiałów metodami klasycznymi i kwantowymi. Aktualnie prowadzone badania obejmują m.in.:

Grupa Wytwarzania Przyrostowego

Grupa Wytwarzania Przyrostowego

prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz

Więcej →

Materiały do konwersji energii

Grupa badawcza materiałów do konwersji energii ECMGroup  powstała w 2015 roku. Członkami grupy są pracownicy i doktoranci Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Głów...

Więcej →

Photonics Luminescent Advanced Materials Group

Photonics Luminescent Advanced Materials Group

Head of the group:

prof. dr hab. Dominik Dorosz

Team members:

Więcej →

Polymer Derived Ceramics

Tematyka prac grupy badawczej Polymer Derived Ceramics (PDCs, z ang. ceramika na bazie polimerów) obejmuje otrzymywanie, analizę strukturalną, mikrostruktura...

Więcej →

Warstwy i nanostruktury krzemoorganiczne

Główną tematyką badań Zespołu jest struktura i własności fizykochemiczne cienkich warstw krzemoorganicznych oraz badania strukturalne w oparciu o modele teoretyczne i pomiary XRD/FTIR. ...

Więcej →

Zespół Badań Struktury i Właściwości Glinokrzemianów

Głównym obszarem aktywności naukowej zespołu są struktura i właściwości glinokrzemianów, a w szczególności uwodnionych tektoglinokrzemianów z grupy zeolitów. Nasze ostatnie badania ...

Więcej →

Zespół Syntez Związków Krzemoorganicznych

Zespół prowadzi badania dotyczące mało- i wielkocząsteczkowych związków krzemoorganicznych  siloksanów, zawierających w cząsteczkach wiązania Si-O oraz silazanów, zawierających ...

Więcej →