Zespoły badawcze

Glass Inspired Advanced Materials

Więcej →

Grupa Teoretycznego Modelowania Właściwości Materiałów

Nasza grupa badawcza zajmuje się szeroko pojętym modelowaniem właściwości materiałów metodami klasycznymi i kwantowymi. Aktualnie prowadzone badania obejmują m.in.:

Polymer Derived Ceramics

Tematyka prac grupy badawczej Polymer Derived Ceramics (PDCs, z ang. ceramika na bazie polimerów) obejmuje otrzymywanie, analizę strukturalną, mikrostruktura...

Więcej →

Zespół Badań Struktury i Właściwości Krzemianów i Glinokrzemianów

Głównym przedmiotem badań grupy są struktura i właściwości glinokrzemianów, a w szczególności uwodnionych tektoglinokrzemianów z grupy zeolitów oraz materiałów uzyskiwanych na dro...

Więcej →