Sekretariat

Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków
Tel.: (+48) 12 617 25 30
🖨 Fax: (+48) 12 633 71 61
📧 E-mail: kckizw@agh.edu.pl

Kontakt