Materiały luminescencyjne

Osoba odpowiedzialna:

1. Wprowadzenie – definicje podstawowych pojęć: luminescencja, materiały luminescencyjne, centra luminescencyjne, widmo wzbudzenia i emisji. 2. Podstawowe procesy związane z luminescencją: absorpcja energii wzbudzenia, promieniste przejście do stanu podstawowego, mechanizmy transferu energii, schematy poziomów energetycznych. 3. Aparatura do pomiaru luminescencji - rodzaje źródeł wzbudzenia, układy detekcji, pokazy pomiarów emisji materiałów. 4. Omówienie współczesnych materiałów luminescencyjnych na przykładzie szkieł, polimerów i kryształów domieszkowanych lantanowcami, metalami przejściowymi (3d3) i innymi jonami (d10, d0, s2) 5. Wybrane zastosowania materiałów luminescencyjnych - lasery na ciele stałym, w tym krystaliczne i światłowodowe (np. Nd: YAG, Nd: YLF, Yb3+ - lasery dużej mocy), wzmacniacze włóknowe (Er3+, Tm3+, Pr3+), polimery domieszkowane barwnikami organicznymi (np. PMMA-RhB), czujniki luminescencyjne, emisja światła białego, scyntylatory, konwersja energii słonecznej, domieszkowane nanomateriały. 6. Ćwiczenia praktyczne: Wzbudzenie wybranych materiałów: szkieł i polimerów obserwacja i detekcja widma emisji.