Metody badań strukturalnych ciała stałego

Osoba odpowiedzialna:

Inni prowadzący:

Przedmiot prowadzony jest w ramach studiów II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna dla specjalności "Analityka i kontrola jakości".

Treści wykładów i seminariów obejmują teoretyczne podstawy metod badań strukturalnych materiałów, uwzględniając między innymi: metody spektroskopowe, metody rentgenostrukturalne i mikroskopowe.

Pliki do pobrania: