Chemistry of Organosilicon Compounds

Osoba odpowiedzialna:

Przedmiot zapoznaje studentów z najważniejszymi grupami związków krzemoorganicznych - metodami ich syntezy, właściwościami fizycznymi, chemicznymi i zastosowaniami.

Pliki do pobrania: