Metody badań strukturalnych

Osoba odpowiedzialna:

Inni prowadzący:

Przedmiot prowadzony jest w ramach studiów I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna.

Przedmiot umożliwia zapoznanie się z podstawami teoretycznymi wybranych metod badań strukturalnych oraz ich zastosowaniem w badaniach struktury i właściwości materiałów.

Zalecana literatura:

[1]. Z. Trzaska Durski i H. Trzaska Durska, „Podstawy krystalografii strukturalnej i rentgenowskiej”, PWN.
[2]. J. Chojnacki ''Elementy krystalografii chemicznej i fizycznej'', PWN.
[3]. Z. Kęcki, „Podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN.
[4]. A. Bolewski, W. Żabiński (red) „Metody badań minerałów i skał”, Wyd. Geologiczne.
[5]. A. Oleś, „Metody doświadczalne fizyki ciała stałego”, Wyd. Naukowo-Techniczne.
[6]. J. Stankowski, W. Hilczer, „Wstęp do spektroskopii rezonansów magnetycznych”, PWN.