Wstęp do filozofii przyrody

Osoba odpowiedzialna:

Przedmiot obejmuje podstawowy przegląd najistotniejszych zagadnień z filozofii przyrody nieożywionej. Zajęcia mają na celu pokazanie, jak osiągnięcia nauk przyrodniczych wpływają na zrozumienie praw przyrody i kształtowanie się obrazu świata.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in.: racjonalność świata, matematyczność świata, fundamentalna rola symetrii we współczesnej nauce (problem unifikacji oddziaływań, twierdzenie Noether), rozróżnienie pomiędzy klasycznym i kwantowym obrazem świata, ewolucja pojęć: czasu, przestrzeni, masy, siły, przyczynowości, determinizmu, ewolucja ontologii świata postulowanej przez teorie fizyczne, problem realizmu naukowego, nieadekwatności języka klasycznego do opisu mikroświata.

Szczegółowa lista tematów poruszanych w trakcie wykładów:

 1. Wprowadzenie, sceptycyzm.
 2. Granice poznania.
 3. Prawa przyrody
 4. Symetria (niezmienniczość) praw przyrody
 5. Przyczynowość, determinizm.
 6. Emergencja
 7. Wnioskowanie: indukcja, dedukcja, abdukcja, typowe błędy.
 8. Rola modeli w nauce, abstrakcja, idealizacja
 9. Problem pomiaru, rola eksperymentu
 10. Wprowadzenie do filozofii chemii
 11. Status ontologiczny wiązania chemicznego.
 12. Status determinizmu we współczesnych teoriach fizycznych
 13. Model standardowy, symetria cechowania, unifikacja oddziaływań, łamanie symetrii.