Nieorganiczne materiały jonowo-kowalencyjne

Osoba odpowiedzialna:

Przedmiot prowadzony jest w ramach studiów I stopnia.

Na zajęciach omawiana jest budowa i właściwości materiałów nieorganicznych, w których dominują wiązania o charakterze jonowo-kowalencyjnym.

Zalecana literatura:

[1]. F. Wells: „Strukturalna chemia nieorganiczne”, WNT, Warszawa 1993.
[2]. J. Dereń, J. Haber, R. Pampuch: „Chemia ciała stałego”, PWN, Warszawa 1975.