Spektroskopia oscylacyjna ciała stałego

Osoba odpowiedzialna:

Przedmiot prowadzony jest w ramach studiów II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna dla specjalności "Analityka i kontrola jakości".

Treści wykładów i seminariów obejmują teoretyczne podstawy spektroskopii oscylacyjnej i jej zastosowanie w badaniach ciał stałych.

Zalecana literatura:

[1]. A. Bolewski, W. Żabiński (red.): „Metody badań minerałów i skał”, WG, Warszawa 1988.
[2]. Z. Kęcki: „ Podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN, Warszawa 1992.
[3]. J. Konarski: „Teoretyczne podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN, Warszawa 1991.
[4]. J.M. Janik (red.): „Fizyka Chemiczna”, PWN, Warszawa 1989.
[5]. S. Bhagavantam, T. Venkatarayudu, “Theory of Groups and its  Application to Physical Problem”, Academic Press, New York, London 1969 .
[6]. P.M.A. Sherwood: „Vibrational spectroscopy of solids”, Cambridge at the University Press, 1972.