Introduction to scanning probe microscopy

Osoba odpowiedzialna:

Kurs obejmuje podstawy mikroskopii skanującej sondy, głównie skaningowej mikroskopii tunelowej oraz mikroskopii sił atomowych, jak również wybranych mikroskopii pochodnych.