Tlenkowe układy fazowe wieloskładnikowe

Osoba odpowiedzialna:

Przedmiot zapoznaje z dwu- i trójskładnikowymi układami fazowymi.

 1. Fizyczne znaczenie układów fazowych.
 2. Reguła faz Gibsa dla układów skondensowanych.
 3. Dwuskładnikowe układy fazowe.
 4. Prowadzenie torów krystalizacji.
 5. Opis jakościowy procesu krystalizacji i topienia.
 6. Reguła dźwigni.
 7. Obliczenia ilościowe.
 8. Kolokwium.
 9. Trójskładnikowe układy fazowe.
 10. Reguła faz Gibsa.
 11. Reguła Alkamadego. Wyznaczanie kierunków spadku temperatury.
 12. Trójkąty kompozycji. Zasada trójkąta kompozycji.
 13. Prowadzenie i opis torów krystalizacji.
 14. Ilościowe wyznaczanie udziału faz.
 15. Kolokwium.