Rentgenografia w ceramice i inżynierii materiałów

Osoba odpowiedzialna:

Krótkie przedstawienie podstaw dyfrakcji rentgenowskiej. Możliwość zastosowania poznanej wiedzy w interpretacji dyfraktogramów rentgenowskich z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania.

Pliki do pobrania: