Dyfrakcja rentgenowska (XRD) w analizie fazowej

Osoba odpowiedzialna:

Studenci zapoznają się z aparaturą, metodami i technikami XRD. Omawiane są możliwości zastosowania metod rentgenowskich w badaniach materiałów. Przeprowadzana jest interpretacja wyników badań.

Pliki do pobrania: