Chemia krzemianów

Osoba odpowiedzialna:

Inni prowadzący:

Przedmiot prowadzony jest w ramach studiów I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna.

Założeniem modułu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami szeroko rozumianej chemii krzemianów. Zakres przedmiotu obejmuje przede wszystkim strukturę i właściwości krzemianów z poszczególnych grup systematycznych oraz ich zastosowania w rożnych dziedzinach technologii chemicznej.

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z budową krzemianów w kontekście ich właściwości i zastosowań. Z kolei w ramach zajęć seminaryjnych studenci zdobywają umiejętność interpretacji krzemianowych diagramów fazowych oraz zapoznają się z możliwościami ich praktycznego wykorzystania.

Podręczniki:

[1]. M. Handke: "Krystalochemia krzemiannów", Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008.
[2]. A. Bolewski, A. Manecki: „Mineralogia Szczegółowa”, Wydawnictwo PAE, Warszawa 1993.
[3]. E. Görlich: “Chemia Krzemianów”, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1957.
[4]. D.T.Griffen: „Silicate Crystal Chemistry”, Oxford University Press 1992.
[5]. L. Stoch: „Minerały Ilaste”, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1974.

Pliki do pobrania: