Krystalografia i krystalochemia

Osoba odpowiedzialna:

Inni prowadzący:

Przedmiot prowadzony w ramach studiów I stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Tematyka wykładów:

 1. Wprowadzenie do krystalografii.
 2. Prawa krystalografii. Projekcja stereograficzna.
 3. Symetria punktowa; klasy symetrii, symbolika międzynarodowa klas symetrii.
 4. Przegląd klas symetrii punktowej.
 5. Symbolika Schoenfliesa grup punktowych.
 6. Otwarte i wtórne operacje symetrii.
 7. Symetria w sieci przestrzennej.
 8. Podstawy dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD). Struktury kryształów a Tablice Wyckoff'a.
 9. Wprowadzenie do krystalochemii.
 10. Kryształy kowalencyjne i metaliczne.
 11. Kryształy jonowe. Krzemiany.
 12. Kryształy molekularne, ciekłe kryształy, szkło.
 13. Powiązanie struktury i wybranych właściwości ciał krystalicznych cz. 1.
 14. Powiązanie struktury i wybranych właściwości ciał krystalicznych cz. 2.
 15. Podsumowanie materiału.

W trakcie zajęć seminaryjnych przeprowadzane są m.in. ćwiczenia indywidualne z symetrii z zastosowaniem modeli krystalograficznych oraz zajęcia komputerowe z wykorzystania baz danych krystalograficznych i generowania struktur krystalicznych.

Pliki do pobrania: