OPUS12_Szkła germanianowe domieszkowane lantanowcami - badania spektroskopowe i strukturalne


        

Kierownik projektu:

Numer grantu:

 • 2016/23/B/ST8/00706

Data rozpoczęcia:

 • 2017-07-01

Data zakończenia:

 • 2020-07-01

Inżynieria materiałów fotonicznych jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki. Szczególnie jest to widoczne przy opracowywaniu nowych kompozycji szkieł optycznych dostosowanych do konkretnych aplikacji.Do najbardziej wykorzystywanych osnów należy szkło krzemionkowe, znane z zastosowania w telekomunikacji światłowodowej i laserach włóknowych dużej mocy.Inne zastosowania wymuszają poszukiwania w kierunku wieloskładnikowych osnów szklistych o unikalnych właściwościach luminescencyjnych. Wśród takich materiałów szczególne miejsce zajmują szkła germanianowe, charakteryzujące się wysoką transmisją w zakresie od 0,35μm do 5 μm, wytrzymałością mechaniczną i stabilnością termiczną wymaganą w technice światłowodowej oraz relatywnie niską energią fononów. Proponowane zagadnienia stanowią nowatorski charakter badań z zakresu inżynierii materiałów i fotoniki,u podstaw których leży wyjaśnienie zależności wpływających na kształtowanie sygnału luminescencji poprzez kontrolę struktury więźby wytworzonych szkieł germanianowych. Realizacja projektu wniesie nowe elementy w zakresie opisu zjawisk odpowiedzialnych za optymalizację sprawności emisji promieniowania optycznego w szkłach oraz w wytworzonych z nich światłowodachko-domieszkowanych jonami lantanowców.

  Brak danych do wyświetlenia