OPUS13_Wpływ ko-domieszkowania pierwiastkami ziem rzadkich na właściwości spektroskopowe szkieł fluoroindowych


        

Kierownik projektu:

Numer grantu:

 • DEC-2017/25/B/ST8/02530

Data rozpoczęcia:

 • 2018-02-01

Data zakończenia:

 • 2021-02-01

Obszar badawczy projektu leżywzakresie jednej z dynamicznierozwijających się dziedzin nauki jaką jest inżynieria materiałów fotonicznych i dotyczy opracowania nowych szkieł fluoroindowych domieszkowanych oraz ko-domieszkowanych jonami ziem rzadkich, umożliwiających formowanie z nich włókien optycznych do zastosowań w źródłach promieniowania pracujących w zakresie promieniowanie w zakresie 1800-6000 nm.Zakres długości fal powyżej 1,5m jest bezpieczny dla wzroku (ang. eye-safe) oraz interesujący ze względu na potencjalne zastosowania zarówno w aplikacjach wojskowych jak i cywilnych takich jak telemetria, optyczne systemy laserowe, mikrochirurgia, diagnostyka medyczna oraz monitoring zanieczyszczeń przemysłowych i środowiskowych.

  Brak danych do wyświetlenia