Drabinkowe silseskwioksany jako prekursory porowatych czarnych szkieł


        

Kierownik projektu:

Numer grantu:

 • 2019/03/X/ST8/01285

Data rozpoczęcia:

 • 2019-12-04

Data zakończenia:

 • 2020-12-04

Główny celem projektu będzie poszerzenie wiedzy z zakresu syntezy oraz badań strukturalnych szkieł z układu SiOC oraz przeprowadzenie badań elektrochemicznych na otrzymanych materiałach. Zdobyte doświadczenie pozwoli na dalszy rozwój zawodowy oraz znaczący postęp w badaniach nad czarnymi szkłami otrzymywanymi na bazie silseskwioksanów drabinkowych.

W celu realizacji projektu, za pomocą syntezy zol-żel (hydrolitycznej polikondensacji), przygotowane zostaną struktury drabinkowych silseskwioksanów składających się z jednostek T(Me/Ph) (metyltrietoksysilan/fenyltrietoksysilan) oraz D(Me/Ph) (dimetyldietoksysilan/difenyldimetoksysilan). Zmiana stosunku T do D pozwala w prosty sposób kontrolować ilość wprowadzanych grup funkcyjnych, a co za tym idzie ilości wprowadzanego węgla. Przygotowane zostaną materiały preceramiczne o stosunku T do D równym 1:1, 2:1 oraz 4:1. Z dostępnej literatury wynika, że powyżej 1000oC, zaczyna być obserwowalna grafenowa faza węglowa, która następnie przeradza się w węgiel turbostratyczny. Mając to na uwadze oraz wysoką odporność na utlenianie szkieł SiOC proponuje się przeprowadzenie procesu pirolizy w zakresie temperatur od 800 - 1300oC. Pozwoli to otrzymać szkła z różną zawartością i formą fazy wolnego węgla oraz porowatością i rozwinięciem powierzchni. Jest to jeden z istotnych parametrów branych pod uwagę podczas projektowania anod baterii Li-Ion.

  Brak danych do wyświetlenia