Siloksany i silseskwioksany jako prekursory materiałów amorficznych opartych o oksywęglik krzemu.


        

Kierownik projektu:

Numer grantu:

Data rozpoczęcia:

 • 2015-01-26

Data zakończenia:

 • 2019-01-25

Projekt obejmuje badania wpływu struktury prekursorów siloksanowych i silseskwioksanowych, przede wszystkim dystrybucji atomów węgla oraz struktury sieci krzemotlenowej, na skład, strukturę i właściwości uzyskiwanych materiałów opartych o oksywęglik krzemu.

  Brak danych do wyświetlenia