Pracownia Badań Strukturalnych w Podczerwieni

Pracownia zajmuje się badaniami strukturalnymi materiałów w podczerwieni (IR). Na wyposażeniu znajdują się cztery fourierowskie spektrometry (FTIR – fourier transform infrared) umożliwiające dokonywanie pomiarów w całym zakresie dalekiej (FIR), środkowej (MIR) oraz bliskiej (NIR) podczerwieni:

W pracowni można wykonywać pomiary widm IR próbek w postaci stałej, ciekłej i gazowej w szerokim zakresie temperatur i różnymi technikami. Dostępne techniki pomiarowe to:

Dodatkowo Pracownia jest wyposażona w wysokorozdzielczy achromatyczny refleksyjny spektrometr ramanowski LabRAM HR UV-Vis-NIR (200-1600 nm) z laserem 532 nm i mikroskopem optycznym Olympus BX-41 oraz spektrometr ramanowski Witec Alpha 300M+ z laserami 488 nm oraz 633 nm i optyką Zeiss. Umożliwiają one pomiary próbek stałych i ciekłych, w tym wysokotemperaturowe do 1500oC oraz mapy ramanowskie.

Sprzęt ten umożliwia wykonywanie bardzo szybkich i całkowicie nieniszczących pomiarów ramnanowskich z dowolnie wybranego obszaru (ok. 1 μm) zarówno materiałów stałych jak i cieczy. Charakteryzuje się bardzo dużą rozdzielczością (0.5 cm-1) co umożliwia np. badanie naprężeń w warstwach.

Zarówno w przypadku badań FTIR jak i ramanowskich możliwe są pomiary wysokotemperaturowe w kontrolowanej atmosferze (Raman – do ok. 1500 °C, FTIR do ok. 600 °C).

Spektrometr ramanowski LabRAM HR UV-Vis-NIR

Wysokorozdzielczy spektrometr ramanowski LabRAM HR z mikroskpem konfokalnym Olympus BX-41


Formularz zlecenia na wykonanie pomiarów dla Wydziału (WIMiC AGH)


Kontakt