Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

O nas

Podstawowa działalność badawcza Katedry prowadzona jest w kilku zasadniczych obszarach:

  • badania strukturalne krzemianów i siloksanów,
  • siloksany i silseskwioksany jako prekursory ceramiczne,
  • amorficzne i krystaliczne fosfokrzemiany jako potencjalne materiały bioceramiczne,
  • krzemianowe i siloksanowe powłoki i cienkie filmy na podłożach metalicznych i tlenkowych,
  • polimery krzemoorganiczne,
  • materiały optyczne dla optoelektroniki,
  • obliczenia teoretyczne właściwości materiałów.