Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Pani dr Anny Stoch. Pani Doktor była absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i równocześnie wieloletnim pracownikiem naszego Wydziału - adiunktem w Katedrze Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych. Zajmowała się badaniem powłok bioaktywnych, na metalach i implantach węglowych oraz powłok ochronnych na zabytkach. Była współautorem wielu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. W swojej pracy dydaktycznej wychowała grono młodych adeptów nauki. Dała się poznać jako osoba kompetentna i profesjonalna, a przy tym niezwykle życzliwa i serdeczna. Zawsze wywoływała sympatię i szacunek, a ciepło jakie roztaczała wokół siebie na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Będzie nam Jej bardzo brakować.dr Anna Stoch
O nas

Podstawowa działalność badawcza Katedry prowadzona jest w kilku zasadniczych obszarach:

  • badania strukturalne krzemianów i siloksanów,
  • siloksany i silseskwioksany jako prekursory ceramiczne,
  • amorficzne i krystaliczne fosfokrzemiany jako potencjalne materiały bioceramiczne,
  • krzemianowe i siloksanowe powłoki i cienkie filmy na podłożach metalicznych i tlenkowych,
  • polimery krzemoorganiczne,
  • materiały optyczne dla optoelektroniki,
  • obliczenia teoretyczne właściwości materiałów.