Pracownia badań strukturalnych w podczerwieni


W Pracowni badań strukturalnych w podczerwieni znajdują się cztery fourierowskie
spektrometry umożliwiające dokonywanie pomiarów widm w zakresie podczerwieni.
Są to:
W pracowni można wykonywać pomiary widm IR próbek
w postaci stałej, ciekłej i gazowej w szerokim zakresie
temperatur i róznymi technikami
(Refleksja, ATR, DRS, Pastylka KBr i inne)

Formularz zlecemia na wykonanie pomiarów dla Wydziału (WIMIC AGH) (format .xls)
Formularz zlecemia na wykonanie pomiarów dla Wydziału (WIMIC AGH) (format .pdf)