Publikacje 2007

 

1.     T.Gumula. J.Podporska, C.Paluszkiewicz, M.Błażewicz: „New Bioactive Ceramics Obtained by Heat Treatment of Modified Polymeric Precursors.” Macromol Symp.2007, 253, 109 – 114.

2.     M.Reben, I.Wacławska, C.Paluszkiewicz, M.Środa: „termal and Structural studies of Nanocrystallization of Oxyfluoride Glasses.” Juranal of Thermal Analysis and Calorimetry , Vol.88 (2007) 1, 285-289.

3.     M.Środa, C.Paluszkiewicz: „Spectroscopic study of the influence of LaF3 admixture on the crystallization and structure of borosilicate glass.” Jurnal of Molecular Structure 834 – 836 (2007) 302-307.

4.     C.Paluszkiewicz, W.M.Kwiatek, A.Banaś, A.Kisiel, A.Marcelli, M.Piccinini.: „SR-FTIR spectroscopic preliminary findings of non-cancerous, cancerous, and hyperplastic human prostate tissues.” Vibration Spectroscopy 43 (2007) 237-242.

5.     M.Rokita, A.Sitko, A.Brożek, T.Wierzchoń: „Powłoki apatytowe na azotowanym i nieazotowanym podłożu Ti6A/4V.” Inżynieria Biomateriałów, 69 –72 (2007), 58 –61.   

6.     K.Haberko, M.M. Bucko, W. Mozgawa, A.Pyda, M.Haberko „Transformation of Bone Origin Hydroxyapatite at Elevated Temperatures and in Selected Atmospheres.” Advanced Materials Research Vols. 29-30 (2007) pp 231-234.

7.     W. Mozgawa; „Spectroskopia osylacyjna zeolitów.” Naukowe Wydawnictwa Uczelniane AGH 2007 ISSN 0867 –6631; 166

8.     W. Turek , A. Śniechota, M.Hasik, A.Nyczyk, A.Kortykowska-Wałach „ Utlnianie fenolu wobec katalizator platynowego osadzonego w matrycy polipirolowej.” XXXIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne Kraków , 14-16 marca 2007 str. 355-356.

9.     W.Turek, A.Śniechota, M.Hasik, A.Nyczyk, „Physico-chemical and catalytic properies ofmpolypyrrole-platinum composites.”Rocznik Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2007 ISBN-978-83-922424-7-5, s. 596-599.

10. M.Hasik, E.Stochmal, A.Nyczyk, A.Adamczyk, A.Bernasik; „Studies on incorporation of cobalt and nickel species into conjugated polymers.” IX International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials (ICFPAM) Cracow, Poland, July 8-12 2007 s. 355.

11. E.Stochmal, A.Śniechota, A.Adamczyk, M.Hasik, W.Turek; „ Aktywność katalityczna cząsteczek  rodu zdyspergowanych w matrycypolianilinowej.” International Conference on Chemistry and the Environment , 9-12 September 2007 Poland, s. 176.

12. W.Turek, A.Śniechota, M.Hasik, A.Nyczyk, A.Korytkowska-Wałach; „ Studies on the activity of polypyrrole-supported platinum catalysts in phenol oxidation.” Europa cat VIII 26-31 August Turku/Abo Finland 2007.