Bibliografia prac opublikowanych przez pracowników KCKIZW w 2006 r.

 1. M. Rokita, A. Stoch, A. Adamczyk, E. Długoń, A. Brożek "Apatite layers on Ti6Al4V base-techniques of covering" Inżynieria Biomateriałów 58-60 (2006), 187.
 2. M. Sitarz, M. Rokita, W. Jastrzębski, M. Handke "Badania spektroskopowe krystalicznych fosforanów" Ceramika. Polski Biuletyn Ceramiczny 96 (2006) 517.
 3. M. Hasik, I. Kurkowska, A. Bernasik "Polyaniline incorporating cobalt ions from CoCl2 solutions" Reactive and Functional Polymers, 66 (2006) 1703.
 4. C. Paluszkiewicz, T. Gumuła, I. Podporska, M. Błażewicz "Structure and bioactivity studies of new polysiloxane-derived materials for orthopedic applications" Jurnal of Molecular Structure, 792-793 (2006) 176-181.
 5. M. Sitarz, Z. Fojud "Structure of silico-phosphate glasses studied by spectroscopic methods (NMR, FTIR)", XXXIX Ogólnopolskie Seminarium na Temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego zastosowań, Kraków 2006.
 6. M. Sitarz "Badania strukturalne szkieł krzemianowo-fosforanowych otrzymywanych różnymi metodami" Polish Ceramic Bulletin 96 (2006) 507.
 7. W. Mozgawa, W. Jastrzębski, M. Handke "Cation-Terminated Structural Clusters as a Model for the Interpretation of Zeolite Vibrational Spectra" J. Mol. Struct., 792-793, (2006) 163.
 8. W. Mozgawa, T. Bajda "Application of Vibrational Spectra in the Studies of Cation Sorption on Zeolites", J. Mol. Struct., 792-793, (2006) 170.
 9. W. Mozgawa, W. Pichór "Properties of Clinoptilolite Based Autoclaved Composites" in Proc. Int. Symp. "Brittle Matrix Composites 8" A.M. Brant, V.C. Li, H. Marshall (Ed.), Woodhed Publ. Ltd., Zturek RSI, Cambridge, Warsaw 2006, 477-485.
 10. M. Hasik, E. Stochmal, A. Nyczyk, A. Adamczyk A. Bernasik , W. Turek, A. Krowiak, "Kompozyty polianiliny, jej pochodnych i metali z grup platynowców." Materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego, Kraków 2006
 11. M. Hasik, E. Stochmal, A. Adamczyk, A. Bernasik, "Hybrid systems of conjugated polymers and platinum group metals." International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals, Dublin 2006