Bibliografia prac opublikowanych przez pracowników KCKIZW w 2005 r.

 1. W. Mozgawa, T. Bajda, "Spectroscopic Study of Heavy Metals Sorption on Clinoptilolite", Physics and Chemistry of Minerals, 31 (2005) 706.
 2. W. Mozgawa, W. Jastrzębski, M. Handke, "Vibrational Spectra of D4R and D6R Structural Units", J. Mol. Struct., 744-747 (2005) 663.
 3. Z. Olejniczak, M. Łączka, K. Wojtach, M. Rokita, W. Mozgawa, K. Cholewa-Kowalska, "29Si MAS NMR and FTIR Study of Inorganic-organic Hybrid Gels" J. Mol. Struct., 744-747 (2005) 465
 4. M. Szumera, I. Wacławska, W. Mozgawa, M. Sitarz, "Spectroscopic Study of Biologically Active Glasses", J. Mol. Struct., 744-747 (2005) 609
 5. M. Nocuń, W. Mozgawa, J. Jedliński, J. Najman, "Structure and optical properties of glasses from Li2O-Bi2O3-PbO system" J. Mol. Struct., 744-747 (2005) 603.
 6. M. Strycharczyk, M. Manecki, T. Bajda, W. Mozgawa, A. Gaweł, " Synthesis of Pyromorphite-Mimetite Solid Solutions - Preliminary Results", Miner. Soc. Pol., 25 (2005) 225.
 7. W. Mozgawa, T. Bajda, M. Sikora, "Spectroscopic Study of Metals Sorption on Carpatian Zeolites", Miner. Soc. Pol., Prace Spec., 25 (2005) 337.
 8. A. Cieśla, T.Bajda, M. Manecki, W. Mozgawa, "Wpływ jonów fosforanowych na stabilność chemiczną arsenianu ołowiu", Przeglad Geologiczny, 53 (2005) 788.
 9. M. Rokita, M. Handke, A. Brożek, A. Adamczyk, W. Jastrzębski "IR spectroscopy and XRD studies of phosphosilicate layers" Inżynieria Biomateriałów 47-53 (2005) 54,
 10. A. Adamczyk, M. Handke, M. Rokita, A. Brożek, "The X-ray studies of silicate and phosphosilicate gels and coatings" Inżynieria Biomateriałów 47-53 (2005) 58,
 11. M. Rokita, A. Brożek, M. Handke "Phosho-silicate and silicate layers modified by hydroxyapatite particles." J. Mol. Struct 744-747 (2005) 589
 12. H. Matraszek, A. Stoch, Cz. Paluszkiewicz, A. Adamczyk, B. Trybalska "Badania porównawcze składu fazowego i składu chemicznego porcelan stomatologicznych: niskotopliwej Vita Titan Keramik oraz wysokotopliwej Vita Keramik" Inżynieria Biomateriałów nr 45, str. 12, czerwiec 2005
 13. A. Stoch, W. Jastrzębski, E. Długoń, W. Lejda, B. Trybalska, G. J. Stoch, AS. Adamczyk "Sol-gel derived hydroxyapatite coatings o titanium and its alloy Ti6Al4V", Journal of Molecular Structure, 744-747 (2005) 633-640
 14. A. Stoch, W. Jastrzębski, E. Długoń, G. J. Stoch, S. Błażewicz, A. Adamczyk, K. Tatarzyńska "Modyfication of carbon composites by nanoceramic compounds" Journal of Molecular Structure, 744-747 (2005) 627-632
 15. M.. Hasik, C. Paluszkiewicz, E. Bielańska, "Reactions of polyaniline with transition metal ions in nonaqueous solutions", Journal of Molecular Structure, 744 - 747 (2005) 677
 16. M. Hasik, E. Stochmal, A. Adamczyk, A. Bernasik, J. Camra "Chemical preparation of polyaniline-Pt and polyaniline-Rh composites" , e-Polymers, 2005
 17. M. Hasik "Hybrydowe układy polimerów skoniugowanych i platynowców. Otrzymywanie i właściwości", Prace Naukowe, s. Chemia, z. 74, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005
 18. M. Sitarz, M. Handke, Z. Fojud, S. Jurga, "Spectroscopic studies of glassy phospho-silicate materials", Journal of Molecular Structure (2005) 744-747 (2005) 621
 19. A. Ślósarczyk, Z. Paszkiewicz ,C. Paluszkiewicz, "FTIR and XRD evaluation of carbonated hydroxyapatite powders synthesized by wet methods", Journal of Molecular Structure, 744-747 (2005) 657-661.
 20. A. Rapacz-Kmita, C. Paluszkiewicz, A. Ślósarczyk, Z. Paszkiewicz , "FTIR and XRD investigations on the thermal stability of t hydroxyapatite during hot pressing and pressureless sintering processes", Journal of Molecular Structure, 744-747 (2005) 653-656.
 21. M. Środa , C. Paluszkiewicz, M. Reben, B. Handke " Spectroscopic Study Structure of oxyfluoride glass-ceramics", Journal of Molecular Structure, 744-747 (2005) 647-651
 22. E. Pamula, P. Dobrzyński , M. Bero, C. Paluszkiewicz, "Hydrolytic degradation of porous scaffolds for tissue engineering from terpolymer of L-lactide, e-caprolactone and glycolide", Journal of Molecular Structure, 744-747 (2005) 557-562.
 23. M. Lubas, M. Sitarz, Z. Fojud, S. Jurga, "Structure of multicomponent SiO2-Al2O3-Fe2O3-MgO glasses for preparation of fibrous insulatin materials", Journal of Molecular Structure 744-747 (2005) 615.
 24. M. Łodziński, M. Sitarz, K. Stec, M. Kazanecki, Z. Fojud, S. Jurga, "ICP, IR, Raman, NMR investigation of beryls from pegmatites of the sudety mts.", Journal of Molecular Structure 744-747 (2005) 1005.
 25. M. Łodziński, R. Wrzalik, M. Sitarz, "Micro-Raman spectroscopy studies of same accesory minerals from pegmatites of the Sowie Mts and Strzegom-Sobótka massif, Lower Silesia, Poland", Journal of Molecular Structure 744-747 (2005) 1017.
 26. M. Lubas, M. Sitarz Nitkiewicz, "Structure of aluminosilicate glasses from the viewpoint of the mineral fibres" Proceedings of the 4th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, Castrocaro Terme, Italy 2005 A.J. Barnes, M. Handke, C. Paluszkiewicz H. Ratajczak, "Preface", J. Mol. Struct., 744-747 (2005) 1.
 27. M. Handke, W. Jastrzębski, "Vibrational Spectroscopy of the Double 4-, 6- Membered Rings in Silicates and Siloxanes", J. Mol. Structure, 744-747C (2005) 671.
 28. M. Handke, "Krystalochemia Krzemianów" (podręcznik akademicki), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005