Bibliografia prac opublikowanych przez pracowników KCKIZW w 2004 r.

 1. W. M. Kwiatek, A.L Hanson; C. Paluszkiewicz; M. Galka; M. Gajda; T. Cichocki, "Application of SRIXE and XANES to the determination of the oxidation state of iron in prostate tissue sections" Journal of Alloys and Compounds Volume: 362, Issue: 1-2, January 14, 2004, pp. 83-87
 2. M. Hasik, E.Wenda. C.Paluszkiewicz, A.Bernasik J.Camra "Poly(o- ethoxyaniline) - palladiumsystems: effect of preparation conditions on physicochemical properties" Synthetic Metals 143 (2004) 341-350.
 3. C. Paluszkiewicz, W. Żabiński " Vibrational Spectroscopy as a tool for discrimination of high and low vesuvianite" Vibrational Spectroscopy 35 (2004) 77-80.
 4. C. Paluszkiewicz, A. Stoch " FTIR microscopic imaging of metal-ceramic joins" Vibrational Spectroscopy 35 (2004)183-187.
 5. A. Rapacz-Kmita., A. Slosarczyk, Z. Paszkiewicz, C. Paluszkiewwicz "Phase stability of HAp-ZrO2 composites for bone replacement" Journal of Molecular Structure, 704 (2004) 333-340.
 6. T. Gumula, C. Paluszkiewwicz M. Blażewicz, "Structural characterization of polysiloxane-derived phases produced during heat treatment" Journal of Molecular Structure, 704 (2004) 259-262.
 7. W. Mozgawa, M. Handke, W. Jastrzębski, "Vibrational spectra of aluminosilicate structural clusters", J. Mol. Struct., 704/1-3 (2004) 247.
 8. T. Bajda, W. Franus, A. Manecki, M. Manecki, W. Mozgawa, M. Sikora, "Sorption of Heavy Metals on Natural Zeolite and Smectite-Zeolite Shale from the Polish Flysch Carpathians", Polish Journal of Environmental Studies, 13, Supplement III (2004) 7.
 9. K. Haberko, M. Bućko, J. Brzezińska-Miecznik, M. Haberko, W. Mozgawa, T. Panz, A. Pyda, J. Zarębski, "Naturalny hydroksyapatyt - właściwości, zmiany podczas ogrzewania", Materiały ceramiczne, 3 (2004) 93.
 10. M. Lubas, P. Wyszomirski, Z. Nitkiewicz, M. Sitarz, "Krystalizacja szkieł bazaltowych w aspekcie wytwarzania włóknistych materiałów izolacyjnych" Szkło i Ceramika 55 (2004) 18.
 11. K. Błaszczak, A. Adamczyk, M. Wędzikowska, M. Rokita "Infrared studies of devitrification Li2O-B2O3-SiO2 glass" Journal of Molecular Structure, 704 (2004 ) 389-396
 12. M. Hasik, E. Stochmal, A. Adamczyk, A. Bernasik, J. Camra "Chemical preparation of polyaniline-Pt and polyaniline-Rh composites" e-Polymers, http://www.e-polymers.org
 13. M. Rokita, A. Brożek M. Handke "Powłoki fosforanowo-krzemianowe i krzemianowe modyfikowane cząstkami hydroksyapatytu" Inżynieria Biomateriałów 38-43 (2004) 141
 14. M. Rokita, M. Sitarz, W. Jastrzębski, M. Handke "Infrared spectroscopic studies of natural phosphates structures", EUCMOS XXVII Book of abstracts, 259, Kraków-Poland 2004,
 15. M. Rokita, M. Handke, A. Brożek, A. Adamczyk "Phospho-silicate bioactive layers" EUCMOS XXVII Book of abstracts, 260, Kraków-Poland 2004,
 16. M. Rokita, M. Handke, A. Brożek A. Adamczyk "Silicate layers modified by hydroxyapatite particles", EUCMOS XXVII Book of abstracts, 261, Kraków-Poland 2004,
 17. J. W. Sobczak, E. Sobczak, A. Drelinkiewicz, M. Hasik, E. Wenda, "Local structure of a Pd-doped polymer investigated using a linear combination of XANES spectra" Journal of Alloys and Compounds, 362 (2004) 162
 18. A. Kulczycki, Z. Kowalski, Z. Wzorek, A. Kozak "Sectroscopic analysis of the sediments from the treatment of chromic wastes using ashes from the fluidised bed combustion of coal ." Polish journal of chemical technology (6),1, p.27-30 (2004)
 19. A. Stoch, E. Długoń, W. Jastrzębski, B. Trybalska, T. Wierzchoń, "Hydroxyapatite coatings on nitrided titanium alloy surface." Inżynieria Biomateriałów, 2004, nr 38-42 s.164-167
 20. M. Handke, W. Jastrzębski, "Vibrational spectroscopy of the ring structures in silicates and siloxanes." Journal of Molecular Structure, 2004 vol. 704 s. 63-69
 21. M.Handke, "Tektokrzemiany-bogactwo form strukturalnych SiO2", Papers of Commission on Ceramic Science, Pol. Aca. Sci.- Kraków Div., Ceramics 84 (2004) 53.