Bibliografia prac opublikowanych przez pracowników KCKIZW w 2003 r.

 1. M.Handke, M.Sitarz, M.Rokita, E. Galuskin "Vibrational spectra of phosphate-silicate biomaterials" J. Mol. Struct. 651-653 (2003) 39
 2. M. Sitarz, M. Rokita, M. Handke, E. Galuskin "Structural studies of the NaCaPO4-SiO2 sol-gel derived materials" J. Mol. Struct. 651-653 (2003) 489
 3. Handke, M. Sitarz, M. Rokita "Nanolikwacja i nanokrystalizacja w szkłach krzemianowo-fosforanowych" Archchiwum nauki o materiałach 24 (2003)
 4. E.W. Galuskin, T. Armbruster, A. Malasy, I.O. Galuskina, M. Sitarz, "Morphology, composition and structure of low-temperature P4/nnc high-fluorine vesuvianite whiskers from Polar Yakutia, Russia". Canad. Mineral. 41 (2003) 843.
 5. E.W. Galuskin, I.O. Galuskina i M. Sitarz, K. Stadnicka, "Si-deficient, OH-substituted, boron-bering vesuvianite from the wiluy river, Yakutia, Russia". Canad. Mineral. 41 (2003) 833.
 6. Z. Fojud, M. Sitarz, M. Handke, S. Jurga, "Structure and arrangement of glansy phospho-silicate materials studied by 23Na, 27Al, 31P NMR and FTIR" XXXVI Ogólnopolskie seminarium na temat magnetycznego rezonansu jądrowego i jego zastosowań, Kraków 2003.
 7. Hasik, A. Bernasik, A. Adamczyk, G. Malata, K. Kowalski, J. Camra, "Polypyrrole-palladium systems prepared in PdCl2 aqueous solutions", European Polymer Journal, 39 (2003) 1669
 8. A. Stoch, A. Brożek, S. Błażewicz, W. Jastrzębski, J. Stoch, A. Adamczyk, I. Rój "FTIR study of electrochemically deposited hydroksyapatite coatings on carbon materials" Journal of Molecular Structure, 651-653 (2003) 389-396
 9. M. Hasik, E. Wenda, A. Bernasik, K. Kowalski, J. W. Sobczak, E. Sobczak, E. Bielańska, "Poly(o-toluidine) as the matrix for incorporation of palladium species from PdCl2 aqueous solutions", Polymer, 44 (2003) 7809
 10. M. Hasik, E. Wenda, W. Turek, A. Wolny, "Polyaniline and polypyrrole containing platinum ions: preparation and properties", "Polymers for the 21st Century", Proceedings of the 5th International Polymer Seminar Gliwice 2003, red. B. Trzebicka wyd. Fundacja im. Świętosławskiego, 2003, str. 187
 11. W. Nocuń-Wczelik, M. Mędala, W. Mozgawa "Charakterystyka produktów hydratacji w zaczynach cementowych zarabianych roztworami soli o różnym stężeniu" Ceramika. Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne,  (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie). 80 (2003)  699.
 12. K. Haberko, M. Bućko, M. Haberko, W. Mozgawa, A. Pyda, J. Zarębski, "Natural hydroxyapatite – preparation, properties", Inzynieria Biomateriałów, VI, 30-33 (2003) 32.
 13. W. Żabiński, C. Paluszkiewicz, "Some remarks on the IR spectra of axinites" Mineralogia Polonica, 34, 3 (2003) pp. 61-65.
 14. A.Wesełucha-Birczyńska, C. Paluszkiewicz, B.Borzęcka-Prokop "FTIR and PXRD studies of the temperature changes in copper (II)-cinchoninum compound; the importance of the sample preparation" Journal of Molecular Structure, 651-653 (2003) 525-531.
 15. A. Kulczycki, "Hydrogen bond in tetrakis(1-aziridynyl)-o-phenylene diaminocyclotriphosphasene Proceedings of the 5th International Polymer Seminar, p. 387-390 (2003) Gliwice.
 16. A. Kulczycki, "Analysis of vibrations of diphenyl carbonate, the model compound of polycarbonates, on the basis of infrared spectra and numerical calculations" Proceedings of the 5th International Polymer Seminar, p. 391-396 ( 2003) Gliwice.
 17. A. Kulczycki, R. Szumiło- Kulczycki, "Investigations of 6-benzoyl-3[(phenoxyphenyl)imino]-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-ne isoimide by the temperature infrared spectroscopy method (polish)", Proceedings of the 5th International Polymer Seminar, p. 397-401 (2003) Gliwice.
 18. R.Hass, J. Widlarz, E. Stochmal-Pomarzańska, J. Laska "In situ doping of polyaniline with sulfophtalic acid" "Polymers for the 21st century", Proceedings of the 5th International Polymer Seminar Gliwice (2003) 181.
 19. J. Laska, E. Stochmal-Pomarzańska "NIR and Raman spectroscopic studies of conducting polymer blends" V International Polymer Seminar, Gliwice 2003.
 20. S. Jonas, W. Jastrzębski, A. Czyżewska, G. Krupa, "Amorphous carbon layers on polimer substrates", Ceramika PAN 2003 vol. 80 s. 745–750. Materiały IV Konferencji Ceramicznej.
 21. E. Ermer, J. Lis, W. S. Ptak, M. Szepizdyn, W. Jastrzębski, M. M. Bućko, "Silicon nitride sintering with alumina addition – characterization of structural changes", Ceramika, PAN 2003, vol.80 s.303–308
 22. M. Sitarz, M. Rokita, M. Handke, E.W. Galuskin "Structural studies of the NaCaPO4-SiO2 sol-gel derived materials" J. Mol. Struct 651-653 (2003) 489.