Bibliografie prac opublikowanych przez pracowników katedry

 

2002

 

1.     W. Mozgawa , Z. Fojud, M. Handke, S. Jurga, „MAS NMR and FTIR spectra of framework aluminosilicates”, J. Mol. Struc., 614/1-3 (2002) 281

2.     W. Mozgawa , M.Sitarz, „Vibrational spectra of aluminosilicate ring structures”, J. Mol. Struc., 614/1-3 (2002) 275.

3.     K.Błaszczak,M.Wędzikowska, ”Badania spektroskopowe w podczerwieni nad dewitryfikacją szkieł  z układu Li2O-B2O3-GeO2”, Szkło i Ceramika, 3, 2002

4.     M. Sitarz, M. Rokita, M. Handke „The aluminium effect on the phospho-silicate materials” J. Mol. Struct. 614 (2002) 289

5.     M. Hasik, C. Paluszkiewicz, E. Wenda, „Interactions between polyanilines and platinum(IV) ions: Vibrational spectroscopic studies”, Vibrational Spectroscopy 29 (2002) pp.191-195.

6.     L. M. Proniewicz, C. Paluszkiewicz, A.Wesełucha-Birczyńska, A. Barański, D.Dutka, ”FTIR and FT Raman study of hydrothermally degraded groundwood containing paper”, Journal of Molecular Structure, 614 (2002) 334-353.

7.     A.Stoch, H. Matraszek, C. Paluszkiewicz, A. Brozek, E. Długon, „Application of the sol-gel method in dental practice” Inżynieria Biomateriałów 23-25 (2002) pp.72-74.

8.     S. Błażewicz, B. Konieczna, C. Paluszkiewicz, K. Kubica, Z. Robak, „Pitches-based carbon/carbon composites” Acta Montana ser. B, No 12 (126) (2002) 5-12. Prague.

9.     C. Paluszkiewicz, W. Żabiński „Raman Spectroscopic evidence of ordering in the vesuvianite structure”  Proceedings of Eighteen International Conference on Raman Spectroscopy, 25-30 August, 2002 Budapest, Hungar, John Wiley & Sons LTD pp. 939-940.

10.  E. Greiner –Wronowa, C. Paluszkiewicz, L. Stoch “XVIIIth century glasses by FTIR spectroscopy” Proceedings of  ART 2002 - CD ed.R.Van Grieken, K.Janssen, L. Van’t dack and G. Meersman pp.11-16.

11.  C. Paluszkiewicz, and J. Dominik  “Changes in the chemical composition of historical objects determined by FTIR microscopy” Proceedings of  ART 2002 - CD ed.R.Van Grieken, K.Janssen, L. Van’t dack and G. Meersman pp.21-26.

12.  E. Greiner –Wronowa, C. Paluszkiewicz, A. Pusowska ”Estimation of degradation of glass decorated by eglomise technique in altar dated from the XVIIth centaury Proceedings of  ART 2002 - CD ed.R.Van Grieken, K.Janssen, L. Van’t dack and G. Meersman pp.41-46.

13.  C. Paluszkiewicz, E. Nosek, A. Kowalska and M. Bilska „Investigation of banner silver embroidery degradation” Proceedings of  ART 2002  - CD ed.R.Van Grieken, K.Janssen, L. Van’t dack and G. Meersman pp.31-36.

14.  A. Stoch, G.J. Stoch, “Fraktale w przyrodzie i w ceramice”, Polish Ceram. Bull. Polish. Acad. Sci.(Kraków), Ceramics Vol. 71 (2002) 372-379.

15.  H. Matraszek, A. Stoch, Cz.Paluszkiewicz, A. Brożek, E. Dlugoń, „Zastosowanie metody zol-żel w praktyce dentystycznej”, Inżynieria Biomateriałów, No 23,24,25, wrzesień-grudzień 2002, str. 72-74.

16.  A. Stoch, G.J. Stoch, „Struktury fraktalne w medycynie”, Inżynieria Biomateriałów, No 23,24,25, wrzesień-grudzień 2002, str. 81-83.

17.A. Stoch, W. Jastrzębski, I. Żurek, J. Stoch, M. Rokita, „Korozja atmosferyczna dachów miedzianych Krakowa”, Ochrona przed Korozją (Wyd. specjalne), Materiały Konferencyjne VII Ogólnopolskiej Konferencji „KOROZJA 2002”, Kraków, 17-21 VI 2002, str.237-242.

18.  J. Stoch, A. Stoch, M. Mikołajczyk, A. Brożek, „On surface phosphorous activity  in VPO catalysts”, Polish J. Chem. 76 (2002) 149-152. A. Małecka-Lubańska, J. Poźniczek, M. Hasik, A. Bielański, React. Kin. Cat. Lett., 75 (2002) 107 

19.  J. Stejskal, O. Quadrat, I. Sapurina, J. Zemek, A. Drelinkiewicz, M. Hasik, I. Krivka, J. Prokes, Europ. Polym. J., 38 (2002) 631

20.  W. Łużny, M. Śniechowski, J. Laska Structural properties of emeraldine base and the role of water contents: X-ray diffraction and computer modeling study Synthetic Metals 126 (2002) 27-35.

21.  J. Laska, D. Djurado, W. Łużny X-ray study of plasticized polyaniline Eur. Pol. J. 38 (2002) 947-951.

22.  J. Laska Protonation/plasticization competitions in polyaniline doped with bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate Synth. Met. 129 (2002) 229-233.

23.  J. Laska, J. Widlarz Conducting polyaniline with high affinity to water Materiały Konferencyjne “IUPAC World Polymer Congress 2002” 39th Int. Symp. on Macromol. 7-12.07.2002, Pekin, Chiny, str. 763

24.  J. Laska, J. Widlarz Phosphonic acids – excellent dopants for polyaniline Materiały Konferencyjne “IUPAC World Polymer Congress 2002” 39th Int. Symp. on Macromol. 7-12.07.2002, Pekin, Chiny, str. 762

25.  E. Stochmal, J. Laska Colloidal dispersions of sulfonated polyaniline Materiały Konferencyjne “IUPAC World Polymer Congress 2002” 39th Int. Symp. on Macromol. 7-12.07.2002, Pekin, Chiny, str. 855

26.  J. Laska, E. Stochmal Comparative studies of sulfonated polyanilines synthesized in different conditions Materiały Konferencyjne “IUPAC World Polymer Congress 2002” 39th Int. Symp. on Macromol. 7-12.07.2002, Pekin, Chiny, str. 854

27.  J. Laska, J. Widlarz, E. Woźny  Precipitation polymerization of aniline in the presence of water-soluble organic acids J. Pol. Sci.:Part A: Polymer Chem. 40 (2002) 3562-3569

28.  J. Widlarz, J. Laska  Badania ESCA polianiliny przewodzącej otrzymywanej w obecności różnych kwasów organicznych Materiały Konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji „Kryształy Molekularne 2002”, IF PAN, Konstancin-Jeziorna 17-21 IX 2002

29.  J. Widlarz, J. Laska  Identyfikacja oligoanilin metodami spektrometrii mas MALDI-TOF i ESI Materiały Konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji „Kryształy Molekularne 2002”, IF PAN, Konstancin-Jeziorna 17-21 IX 2002

30.  M. Śniechowski, W. Łużny, J. Laska Struktura nadcząsteczkowa i właściwości elektryczne polianiliny plastyfikowanej diestrami kwasu fosforowego Materiały Konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji „Kryształy Molekularne 2002”, IF PAN, Konstancin-Jeziorna 17-21 IX 2002

31.  M Sitarz, M. Handke, H.H. Otto „FTIR studies of cyclogermanates”, Vibrational Spectroscopy 29 (2002) 45

32.  A.Adamczyk, “The spectroscopic studies of glasses in the BPO4(GaPO4)-SiO2 system”, J. Mol. Structure, 614 (2002) 127.