Bibliografie prac opublikowanych przez pracowników katedry

 

2001

 

1.     W. Mozgawa, “The relation between structure and vibrational spectra of natural zeolites” ., J. Mol. Struc., 596 (2001) 129.

2.     M. Rokita, W. Mozgawa, M. Handke, “The influence of Na+ and Ca2+ ions on the SiO2-AlPO4 materials structure - IR and Raman studies”, J. Mol. Struc., 596 (2001) 171.

3.     M. Sitarz, M. Handke, W. Mozgawa, “The FTIR studies of the cyclosilicate-like structures”, J. Mol. Struc., 596 (2001) 185.

4.     W. Mozgawa, “Wykorzystanie klinoptilolitu do immobilizacji kationów metali ciężkich”, Papers of Commission on Ceramic Science, Pol. Aca. Sci.- Kraków Division, Ceramics 66/2 (2001) 756.

5.     M. Sitarz, W. Mozgawa, M. Rokita, M. Handke, “Synteza materiałów z układu SiO2-AlPO4-NaCaPO4”, Papers of Commission on Ceramic Science, Pol. Aca. Sci.- Kraków Division, Ceramics 66/1 (2001) 234.

6.     A. Adamczyk, M. Handke, “The spectroscopic studies of gel-derived glasses and glass-ceramics in the Na2O(Li2O)-B2O3-P2O5-SiO2 systems”, J. Mol. Struc., 596 (2001) 47.

7.     K. Blaszczak, A. Adamczyk, “Infrared studies od devitryfication of glasses in the Li2O-B2O3-GeO2 system”, J. Mol. Struc., 596 (2001) 61.

8.     M. Rokita “Struktury SiO2-podobne” Polish Ceramic Bulletin, Ceramics 66/1 (2001) 226

9.     M. Sitarz, M. Rokita, M. Handke “Szkliste i krystaliczne materiały z układu NaCaPO4-SiO2” Polish Ceramic Bulletin, Ceramics 66/1 (2001) 243

10.  A. Adamczyk, M. Rokita “Struktura i właściwości materiałów z układu B2O3-P2O5-SiO2” Polish Ceramic Bulletin, Ceramics 66/2 (2001) 647

11.  M. Rokita “Polimorfizm AlPO4” Polish Ceramic Bulletin, Ceramics 66/2 (2001) 856

12.  P. Pasierb, S. Komornicki, M. Rokita, M. Rękas “Structural properties of LiCO3-BaCO3 system derived from IR and Raman spectroscopy” J. Mol. Struct. 596 (2001) 151

13.  P. Pasierb, R. Gajerski, M. Rokita, M. Rękas “Studies on the binary system LiCO3-BaCO3“ Physica B 304 (2001) 463

14.  I. Galuskina, E. Galuskin, M. Sitarz, “Evolution of morphology and composition of hibschite, Wiluy River, Yakutia” Nueus Jahrbuch fur Mineralogie, Monatcshefte 2 (2001) 49

15.  K.Błaszczak,A.Adamczyk :”Infrared studies of devitrification of glasses in the Li2O –  B2O3 – GeO2 system “ Journal of Molecular Structure ,596, (2001) 61-68

16. M. Rokita, M. Handke, W. Mozgawa, “The AlPO4 polymorphs structure in the light of Raman and spectroscopy studies” J. Mol. Struct. 555 (2000) 351

17.  C. Paluszkiewicz, W.M. Kwiatek, “Analysis of Human Cancer Prostate Tissues Using FTIR Microscopy and SXIXE Techniques”, Journal of Molecular Structure, 565-566 (2001) pp.329-334.

18.  W.M. Kwiatek, M. Gałka, A.L. Hanson, C. Paluszkiewicz, and T. Cichocki, “XANES as a Tool for Iron Oxidation State Determination in Tissues”, Journal of Alloys and Compounds 328 (2001) 276-382.

19.  W. M. Kwiatek, B. Kubica, C. Paluszkiewicz, M. Gałka, “Trace element analysis by means of synchrotron radiation, XRF, and PIXE” Journal of Alloys and Compounds 328  (2001) 283-288..

20. M. Hasik, A. Drelinkiewicz, E. Wenda, C. Paluszkiewicz, S. Quillard, ”FTIR spectroscopic investigations of  polyaniline derivatives – palladium systems” Journal of Molecular Structure 596 (2001) pp.89-99.

21.  L. M. Proniewicz, C. Paluszkiewicz, A.Wesełucha-Birczyńska, H. Majcherczyk, A. Barański, A. Konieczna, ”FTIR and FT Raman study of hydrothermally degradated cellulose”, Journal of Molecular Structure 596 (2001) pp.163-169.

22.  C. Paluszkiewicz, M. Błażewicz, B. Szawraniec, J. Chłopek, „Badania Kompozytów ceramiczno węglowych metodą mikrospektroskopii FTIR”, Inżynieria Biomateriałów,  18 IV  (2001) pp.81-82.*

23.  A. Stoch, A. Brożek, G. Kmita, J. Stoch, W. Jastrzębski, A. Rakowska, “Electrophoretic coating of hydroxyapatite on titanium implants”, Journal of Molecular Structure” 596 (2001) 191-200.

24.  A. Stoch, J. Stoch, J. Gurbiel, M. Cichocińska, M. Mikołajczyk, M. Timler, “FTIR study of copper patinas in the urban atmosphere”, Journal of Molecular Structure 596 (2001) 201-206.

25.  A. Stoch, A. Brożek, “Wzrost hydroksyapatytu włóknistego”, Inżynieria Biomateriałów, No 17,18,19, październik 2001.

26.A. Stoch, A. Brożek, A. Adamczyk, “Electrocrystallization of hydroxyapatite coatings on carbon biomaterials”, Inżynieria Biomateriałów, No 17, 18, 19, październik 2001.

27.  A. Stoch, E. Długoń, W. Jastrzębski, J. Stoch, R. Nowak, „Anticorrosive silica-alumina coatings applied by electrophoresis”, Polish Ceramic Bulletin, Polish Academy of Sciences, Papers of the Commission on Ceramic Science, Ceramics Vol. 66/2 (2001) 1007-1015.

28.  M. Hasik, A. Drelinkiewicz, E. Wenda,   Synth. Met. 119 (2001) 335

29.  A. Drelinkiewicz, M. Hasik , J. Mol. Cat. A: Chemical, 177  (2001) 149

30.  M. Hasik, A. Drelinkiewicz, E. Wenda, C. Paluszkiewicz, S. Quillard, J.Mol. Struct. 596 (2001) 89

31.  M. Hasik, A. Drelinkiewicz, E. Wenda, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Chemia, 146 (2001) 71

32.  E. Stochmal „Colloidal dyspersions of selected conducting polymers” Zesz. Nauk. Pol. Śl. Chemia 146 (2001) 275.

33.  A. Kulczycki "Investigation of the complexation of K+ Ion with Tetranaftoxyphosphasene-coronand Ligands by NMR Spectroscopy" Zeszytu Naukowe Pol. Sl.  Chemia No 146, 35, (2001).

34.  A. Kulczycki, W. Jastrzebski "Infrared Research of Conformation of Diphenylcarbonate as Model Compound of Polycarbonates" Zeszyty Naukowe Pol. Sl. Chemia No 146, 279 (2001).

35.  M. Hasik, A. Bernasik, A. Drelinkiewicz, K. Kowalski, E. Wenda, J. Camra, Surf. Sci., 507-510 (2002) 916

36.  M. Hasik, C. Paluszkiewicz, E. Wenda, Vib. Spectr. 29 (2002)  191

37.  J. Laska, J. Marszałek, J. Widlarz  "Polyaniline – fractionation, spectroscopic and structural properties” Synthetic Metals 119 (2001) 303-304.