Bibliografie prac opublikowanych przez pracowników katedry

 

2000

 

1.     M.Sitarz, M. Handke, W. Mozgawa, “Identification of silicooxygen in SiO2 based on IR Spectra”, Spectrochimica Acta Part A, 56 (2000) 1819.

2.      M.Sitarz, M. Handke, W. Mozgawa, E. Galuskin, I. Galuskina, „The non-ring cations influence on silicooxygen ring vibration”,  J. Mol. Struc., 555 (2000) 357.

3.      M. Rokita, M. Handke, W. Mozgawa, „The AlPO4 polymorphs structure in the light Ramam and IR spectroscopy studies”, J. Mol. Struc., 555 (2000) 351.

4.     W. Mozgawa, „The influence of some heavy metals cations on the FTIR spectra of zeolites”, J. Mol. Struc., 555 (2000) 299.

5.     E.Stobierska, P.Wyszomirski, K.Błaszczak, ”Proces rehydroksylacji minerałów ilastych w naczyniach neolitycznych w świetle  badań modelowych”.Polski Bulietyn CeramicznyPAN- O/K,Prace Kom.Nauk Ceramicznych,Ceramika 60,103, 2000.

6.     M. Handke, „Szkolnictwo wyższe w III Rzeczpospolitej – problemy szybkiego rozwoju”, Nauka, 4 (2000) 4.

7.     C. Paluszkiewicz,  „Near-FTIR Spectroscopy application for Analysis of Kidney stones”, Prace Mineralogiczne, 89 (2000) pp. 69-76.

8.     C. Paluszkiewicz, M. Błażewicz, „Evaluation of carbon implants by FTIR spectroscopy”, Prace Mineralogiczne, 89 (2000) pp. 77-81.

9.     A. Stoch, W. Jastrzębski, A. Brożek, J. Stoch, J. Szaraniec, B. Trybalska, G. Kmita, “FTIR absoption-reflection study of biomimetic growth of phosphates on titanium implants”, J. Molecular Structure 555 (2000) 375-382.

10.  A. Stoch, “Biomimetic growth of phosphates on metallic and carbon implants”, Prace Mineralogiczne No 89 (2000) 97-108.

11.  J. Chłopek, B. Degórska, A. Stoch, W. Kmieciński, A. Brożek, G. Kmita, “Composite stems for dog’s hip joint endoprosthesis” , Engineering of Biomaterials No 10 (2000) 8-17.

12.  A. Stoch, A. Brożek, J. Stoch, W. Jastrzębski, E. Długoń, M. Sitko, “ Biomimetic growth of phosphates on modified biocarbon surface”, Engineering of Biomaterials, No 10 (2000) 23-29.

13.  A. Stoch, “Biomimetic preparation of apatite layers on implant surfaces”, Polish Ceram. Bull. Polish. Acad. Sci.(Kraków), Ceramics No 61 (2000)121-129.

14.  A. Stoch, W. Jastrzębski, A. Brożek, J. Stoch, J. Szaraniec, B. Trybalska, G. Kmita, “FTIR absorption-reflection study of biomimetic growth of phosphates on titanium implants”, Journal of Molecular Structure 555 (2000) 375-382.

15.A. Drelinkiewicz, M. Hasik, M. Kloc,  Cat. Lett., 64 (2000) 41

16.  W Turek, E. Stochmal-Pomarzańska, A. Proń and J. Haber „Propylene oxidation over poly(azomethines) doped with heteropolyacids”  Journal of Catalysis 189 (2000) 297

17.E. Stochmal-Pomarzańska, W. Turek „Dependence of structure and physico-chemical properties of the catalysts containing heteropolyacids on the conjugated polymer matrix”  Studies in  Surface Science and Catalysis 130 (2000) 959

18.  W.Łużny, E.Bańka, E.Stochmal-Pomarzańska, "Structure of polyanilines: the review of some new results” „X-ray Investigations of Polymer Structures II”, A. Włochowicz, Editor, Proceedings of SPIE 4240 (2000) 47

19.  J. Haber, A. Proń, E. Stochmal-Pomarzańska, W. Turek „Selective oxidation of the hydrocarbons on the catalysts containing the isolated active        centers” International Symposium „Catalysis in XXI Century: from Quantum Chemistry to Industry”, Kraków, 2000;

20.  A. Proń, E. Stochmal-Pomarzańska, W. Turek „The change in catalytic activity of the catalysts containing heteropolyacids in the polymer matrix induced by the reagents in the contact process” ” International Symposium „Catalysis in XXI Century: from Quantum Chemistry to Industry”, Kraków, 2000

21.  J. Laska, J. Widlarz, J. Marszałek, E. Stochmal-Pomarzańska „Solubility of polianiline in different organic solvents: FTIR and MALDI characterization of the soluble fractions” World Polymer Congress, 38th Macromolecular IUPAC Symposium, Warszawa, 2000;

22.  A.Kulczycki "Spectroscopic Investigations of Foundry Binder Based on Water Glass" III International Conference "Vibrational Spectroscopy in Materials Science" 23-26 September 2000 Krakow

23.  "Fast Method of Identyfication of Crystal Powder Mixture by X-Ray Diffraction Technique" A. Kulczycki Chem.Anal. 45, 305 (2000)

24.  J. Laska, J. Nizioł “Near infrared studies of polymer blends”  Molecular Crystals and Liquid Crystals 353 (2000) 561

25.  J. Laska, D. Djurado, S. Godlewski, W. Łużny „Wpływ domieszkowania na właściwości strukturalne układu polianilina/fosforan diizooktylu” Materiały Konferencyjne XII Ogólnopolskiej Konferencji „Kryształy Molekularne 2000”, WfiTJ AGH, Kraków 20-23 IX 2000