Bibliografie prac opublikowanych przez pracowników katedry

 

1999

 

1.      M. Rokita, M. Handke, W. Mozgawa, “ Spectroscopic studies of SiO2-AlPO4 solid solutions”, Vibrational Spectroscopy, 19 (1999) 419.

2.      M. Rokita, M. Handke, W. Mozgawa, “Spectroscopic studies of the amorphous SiO2-AlPO4 materials”, J. Mol. Struc., 511-512 (1999) 277.

A.     Adamczyk, M.Handke, W.Mozgawa, “The FTIR studies of BPO4.2SiO2, BPO4.SiO2 and 2BPO4.SiO2” J. Mol. Struc., 511-512 (1999) 141.

3.      M. Łączka, K. Cholewa-Kowalska, K. Kulgawczuk, M. Klisch, W. Mozgawa, :”Structural examinations of gel-derived materials of the CaO-P2O5-SiO2 system” J. Mol. Struc., 511-512 (1999) 223

4.      W. Mozgawa, M. Sitarz, M. Rokita, “ Spectroscopic studies of different aluminosilicate structure”, J. Mol. Struc., 511-512 (1999) 251.

5.      M.Sitarz, W. Mozgawa, M. Handke, “Rings in the structure of silicate glasses” J. Mol. Struc., 511-512 (1999) 281.

6.      M.Sitarz, M. Handke, W. Mozgawa, “Calculation of silicooxygen ring vibration frequencies”, Spectrochimica Acta Part A, 55 (1999) 2831.

7.      M.Sitarz, M. Handke, W. Mozgawa, “FTIR spectra of different ring structures” Proceedings Twelfth International Conference Fourier Transform Spectroscopy, Waseda University Press, Tokyo, Japan, 1999.

8.      C. Paluszkiewicz, E. Szczepaniec-Cięciak, “Zastosowanie spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni do analizy zanieczyszczeń powietrza”; w ’’Chemii Środowiska’’- pracy zbiorowej  pod red. E.Szczepaniec-Cięciak i P.Kościelniaka, Wyd. I UJ 1999, cz1, pp.277-283.

9.      C. Paluszkiewicz , W. Żabiński, “NIR Spectra of Vesuvianite - a  Complex Ortho-Disilcate Mineral”, Journal Molecular Structure 480-481 (1999) pp.683-688.

10.  M.Blazewicz, M.Chomysz-Gajewska, C.Paluszkiewicz, “Application of vibrational spectroscopy in the in Vitro studies of the carbon fiber-polylacide composite degradation”, Journal Molecular Structure482-483 (1999) pp.519-524.

11.  C. Paluszkiewicz, B.Drobniewicz, M. Zając, “Application FTIR Spectroscopy to study glue from mesolithic bone point”, Procc. VI Int. Conf. On Non destructive testing and microanalysis for diagnostics and conservation of Cultural and Environmental Heritage art 99” Rzym 15-20.V.99, Vol.3, pp.2187-2199.

12.  A. Stoch, C. Paluszkiewicz, J.Węglowska, “FTIR study of black patina on bricks amd non-destructive cleaning”, Procc. VI Int. Conf. on Non destructive testing and microanalysis for diagnostics and conservation of Cultural and Environmental Heritage art 99” Rzym 15-20.V.99, Vol. 1. pp.633-643.

13.  E.Greiner-Wronowa, C.Paluszkiewicz, L.Stoch “Applying FTIR in Study of Archeometric Sensor Glasses”, Journal Molecular Structure,  511-512 (1999) pp.199-204.  .

14.  A.Drelinkiewicz, M.Hasik, S.Quillard, C. Paluszkiewicz, “Infrared and Raman Studies of Palladium-Nitrogen-Containing Polymer Interactionc”, Journal Molecular Structure,  511-512 (1999) pp.205-215 .

15.  A.Stoch, C.Paluszkiewicz, E.Długoń, “An effect of methyloxysilane on the zinc phosphate rehydration” Journal Molecular Structure ,  511-512 (1999) pp.295-299 .

16.  A.Weselucha-Birczyńska, C. Paluszkiewicz, B. Oleksyn, J. Sliwiński, “ Temperature FTIR and X-Ray investigations of [(cinH2)2+(CuCl4)2-]2” Journal Molecular Structure,  511-512 (1999) pp.301-305 .

17.  Stoch, C. Paluszkiewicz, M. Zdaniewicz, “ The effect of polymethyloxysilanes on hydration of clinkier phases” Journal Molecular Structure ,  511-512 (1999) pp.319-325.

18.  C. Paluszkiewicz, “Spektroskopia optyczna w podczerwieni i spektroskopia  Ramana”  rozdz. 5 w   “Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska” - pracy zbiorowej  pod red. A.Z. Hrynkiewicza i E. Rokity, PWN, W-wa  1999, cz.1, pp.160-187.

19.  Paluszkiewicz, M. Gałka “Analysis of urinary stones by near FTIR spectroscopy” Procc. International Conference “Instrumental Methods od Analysis Modern Trends and Applications IMA99 19-22.09.1999 Chalkidiki, Greece, Vol.I, (1999) pp.301-305.

20.  K. Błaszczak, W. Jelonek, A. Adamczyk, “Infrared spectroscopic studies of glasses in the Li2O - B2O3 - GeO2(SiO2) systems.” Journal of Molecular Structure, 511-512 (1999)  163-166.

21.  L.M. Proniewicz, A. Kulczycki, A. Wesełucha-Birczyńska, H. Majcherczyk, K. Nakamoto, “Resonance Raman Characterization of Five-coordinate Dioxygen Adducts of Porphyrinatocobalt(II) Complexes Formed in Low Temperature O2 Matrices”, NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 71-76 (1999)

22.