Bibliografie prac opublikowanych przez pracowników katedry

 

1998

 

1.      M.Sitarz, W. Mozgawa, M. Handke, “Vibrational Spectroscopy of Ring Silicates”, ICOFTS-11, Athens, Georgia , AIP, Woodbury, New York (1998) 685

2.      M. Łączka, M. Ciecińska, W. Mozgawa, “Certain Structural Problems of Gel-Derived Silicate-Phosphate Glasses”, Proc. XVIII Inter. Congress on Glass, Am. Ceram. Soc., Ohio, USA 1998.

3.      T. Kondratowicz, J.Wasylak, W. Mozgawa , “Structure and Properties of Oxide-Nitride Glasses”, Proc. XVIII Inter. Congress on Glass, Am. Ceram. Soc., Ohio, USA 1998.

4.      M.Sitarz, W. Mozgawa, M. Handke, “Charakterystyczne częstości drgań pierścieni krzemotlenowych”, in “Metody i techniki pomiarowe w spektroskopii oscylacyjnej”, Wyd. Akapit, Kraków 1998, p. 244.

5.      M. Rokita, W. Mozgawa, M. Handke, “Spectroscopic studies of AlPO4 and SiO2”, J. Mol. Struc., 450 (1998) 213.

6.      M. Handke, M. Sitarz, W. Mozgawa,  “Model of silicooxygen ring vibrations” J. Mol. Struc., 450 (1998) 229.

7.      C.  Paluszkiewicz, W.Kwiatek,  M.Gałka,  D.Sobieraj, E.Wentrup-Byrne, “FT-Raman, FTIR Spectroscopy and PIXE Analysis Applied to Gallstones Specimens”, Cellular and Molecular Biology, 44 (1) (1998) pp.65-74.

8.      S.  Dobosz, D.  Drożyński, C.  Paluszkiewicz, “Application of Fourier Transform Infrared Spectroscopy to Investigation of Sands and Moulding Materials”, Acta Metallurgica Slovaca, 4 (1998) pp.51-54.

9.      S.  Dobosz, D. Drożyński, C.  Paluszkiewicz, “Mechanizm utwardzania masy w technologii cold-box, w świetle wyników analizy spektroskopowej (FTIR)”, Procc. IV  konferencji - Zjawiska Powierzchniowe w Procesach Odlewniczych Poznań-Kołobrzeg 1998, pp.57-65.

10.  M. Błażewicz, E. Pamuła, C. Paluszkiewicz, “Zastosowanie metody FTIR do analizy implantów węglowych ze środowiskiem biologicznym” w “Metody i techniki pomiarowe w spektroskopii oscylacyjnej” ed. M. Handke, C. Paluszkiewicz, ISBN 83-7108-049-2, wyd. AKAPIT,  Kraków 1998. pp.154-158.

11.  S. Jonas, C. Paluszkiewicz, W. Ptak, E. Walasek, “Zastosowanie spektroskopii FTIR do badania reakcji chemicznych w procesie CVD”, w   “Metody i techniki pomiarowe w spektroskopii oscylacyjnej” ed. M. Handke, C. Paluszkiewicz, ISBN 83-7108-049-2, wyd. AKAPIT,  Kraków 1998. pp.249-254.

12.  A. Wesełucha -Birczyńska, C. Paluszkiewicz, “Sposób przygotowania próbki a możliwość obserwacji zmian temperaturowych w widmach FTIR”,  w “Metody i techniki pomiarowe w spektroskopii oscylacyjnej” ed. M. Handke, C. Paluszkiewicz, ISBN 83-7108-049-2, wyd. AKAPIT,  Kraków 1998. pp.222-227.

13.  W.M.Kwiatek, T.Cichocki, M.Gałka, A.L. Hanson, C.Paluszkiewicz “Cancerous and non-canserous tissue sections analyzed by SRIXE and XANES”, Annual Report  NSLS1998 .

14.  W. Stuss, K. Błaszczak, A. Adamczyk, “Badania strukturalne szkieł i dewitryfikatów z układu Li2O - B2O3 - SiO2.” Szkło i Ceramika 49, 1, 1998.