Bibliografie prac opublikowanych przez pracowników katedry

 

1997

 

1.      J.Laska, K.Żak, A.Proń, "Conducting Blends of Polyaniline with Conventional Polymers", Synthetic Metals 84 (1 - 3),1997, 117 - 118

2.      J. Pielichowski, M.Hasik, "Thernal properties of new catalyses bared on heteropolyanion-doped polyaniline", Sythetic Metals 89 (1997) 199 - 202

3.      M.Hasik, A.Drelinkiewicz, M.Choczyńdki, S.Quillard, A.Proń, "Polyaniline containing palladium - new conjugated polymer supparted catalysts”, Synthetic Metals 84 (1997) 93 - 94.

4.      E.Stochmal, M.Hasik, G.Lovarn, s.Quillard, A.Proń, "Synthesis spectroscopic and cataytic studies of seleted poliinins protonated with  heteropolyecid", Syntetic Metals 84,  (1997)

5.      M. Handke, W. Mozgawa, M.Rokita, “ Vibrational spectroscopy of borogermanate glasses as models for aluminosilicate glasses”, Mikrochimica Acta, Supl., 14 (1997) 515.

6.      C. Paluszkiewicz, M.Handke, J. Mąka, “Determination of Hydrocarbons in the Gases from Vehicle Exhaus by FT-IR Spectroscopy” Mikrochimica Acta, Supl., 14 (1997) 565.

7.      M. Handke, M.Sitarz, W. Mozgawa, “Vibrational spectra of complex ring silicates anions - method of recognition”, J. Mol. Struc., 404 (1997) 193.

8.      C. Paluszkiewicz, M.Gałka, W.Kwiatek, A. Parczewski, S.Walas, “Renal Stone Studies Using Vibrational Spectroscopy and Trace Element Analysis”, Biospectroscopy, 5 (1997)403.

9.      M. Handke, W. Mozgawa, M.Rokita, “ Vibrational spectra of AlPO4 as a structrure model of silica”, Mikrochimica Acta, Supl., 14 (1997) 511.

10.  M. Handke, M. Nocuń, “Vibrational Spectroscopy of Lithium Silicates and Aluminosilicates in Crystalline form” Mikrochimica Acta, Supl., 14 (1997) 507.

11.  M. Handke, M. Sitarz, W. Mozgawa, “Application of spectra for idetntification of silicooxygen rings in silicate glasses”, Fundamentals of Glass Science and Technology, Vaxjo Sweden, (1997) 680.

12.  A. Adamczyk, K. Błaszczak, M. Handke, W. Mozgawa, “A structural study of glasses and glass-ceramics in the pseudobinary system BPO4-SiO2”, Fundamentals of Glass Science and Technology, Vaxjo Sweden, (1997) 438.

13.  A.Adamczyk, K.Błaszczak, M. Handke, W. Mozgawa, “Synteza i badania strukturalne materiałów z układu BPO4-SiO2  zawierających kationy alkaliczne”, Polski Biuletyn Ceramiczny nr 16, Ceramika 54 (1997) 393-400.

14.  M.Handke, M. Sitarz, W. Mozgawa “Spektroskopia w podczerwieni krzemianów pierścieniowych”, Polski Biuletyn Ceramiczny nr 16, Ceramika 54 (1997) 423-428.

15.  W.Pyda, A. Kielski, W. Mozgawa, K. Wodnicka, “Mikroproszki dwutlenku cyrkonu otrzymywane z osadów przemywanych cieczami organicznymi” Polski Biuletyn Ceramiczny nr 16, Ceramika 54 (1997) 237-247.

16.  M. Handke, M.Sitarz, W. Mozgawa, “Vibrational spectra of complex ring silicates anions - method of recognition”, J. Mol. Struc., 404 (1997)193.

17.  55. C. Paluszkiewicz, M. Handke, J. Mąka “Determination of hydrocarbons in the gases from vehicle exhausts by FTIR spectroscopy” , Microchimica Acta [Suppl.] 14 (1997) pp.565.

18.  56. A. Birczyńska-Wesełucha, C. Paluszkiewicz, “FTIR study of Crystalline Tetrachlorometallates of Cinchonine”, Microchimica Acta [Suppl] 14 (1997) pp.265.

19.  57. A. Ślósarczyk, C. Paluszkiewicz, M. Gawlicki, Z. Paszkiewicz “ The FTIR Spectroscopy and QXED studies of calcium phosphate based materials produced from the powder precursors with different Ca/P ratios” Ceramics International, 23 (1997) pp.297.

20.  W.M.Kwiatek, J.Lekki, T.Nowak, E.Dutkiewicz, C.Paluszkiewicz “Matrix effects in PIXE elemental analysis of thick calculi targets” in Application of Accelerators in Research and Industry ed. J.L.Duggan and I.L Morgan AIP Press, N.York, 392 (1997) pp.531-534.

21.  C.Paluszkiewicz, M.Gałka, W.Kwiatek, A.Parczewski, S.Walas, - “Renal Stone Studies Using Vibrational Spectroscopy and Trace Element Analysis”- “Biospectroscopy” , vol.3, issue 5 (1997) pp.403-407.

22.  S. Jonas, C. Paluszkiewicz, W.S. Ptak, E.Walasek, “Studies of the Chemical Reactions During TixNy Layers Deposition”, Bulletin of the Polish Academy of Science, Chemistry Vol.45 (1997) pp.403.

23.  M. Handke, M.Nocuń, “Vibrational Spectroscopy of Lithium Silicates and Aluminosilicates in Crystalline form” Mikrochimica Acta, Supl., 14 (1997) 507.

24.  M. Handke, M.Nocuń, “Glasses in the Li2O-Al2O3-SiO2 system - FTIR study” Fundamentals of Glass Science and Technology, Vaxjo Sweden, (1997) 642