Bibliografie prac opublikowanych przez pracowników katedry

 

1995

 

1.      S. Jonas, W. Ptak, W. Sadowski, E. Walasek, C. Paluszkiewicz, “FTTIR in situ studies of the gaseous phase reactions in chemical deposition SiC”, J. Electrochemical Soc. , 142 (1995) 2357.

2.      M. Handke, W. Mozgawa, " Model quasi molecule Si20 as an approach in the IR spectra description glassy and crystalline silicates”, J. Mol. Struc.  348 (1995)  341.

1.      M. Łączka, K. Cholewa, W. Mozgawa, “Glass-crystalline materials of CaO-P2O5-SiO2 system obtained by sol-gel method”, J.Mat. Sci. Let.,  14 (1995) 1417.

2.      M. Łączka, K.Cholewa, W. Mozgawa, “Application of the sol-gel method to obtain glass-crystalline biactive materials”, Proc. of XVII Inter. Congres on Glass, Beijing,China, 5 (1995) 288.

3.      M. Łączka, K. Cholewa, W. Mozgawa, “Structural evolution during the formation of gel-derived coloured glasses”, Proc. of XVII Inter. Congres on Glass, Beijing,China, 4 (1995) 507.

4.      W. Stuss, A. Cholewa, K. Błaszczak : “Badania nad dewitryfikacją szkieł z trójskładnikowego układu K2O- B2O3- SiO2 Szkło i Ceramika, 46, 2,1995.