Bibliografie prac opublikowanych przez pracowników katedry

 

1993

 

1.      M. Handke, W. Mozgawa, "Vibrational Spectroscopy of the Amorphous Silicates"    Vibrational Spectroscopy, 5 (1993) 75 .                                  

2.      M. Handke, W. Mozgawa , "IR and Raman Structural Study of Amorphous Silicates in the K20-Al2O3-SiO2 System " Prace Komisji Nauk Ceramicznych PAN O/Kraków, Ceramika 42 (1993)49

3.      M. Handke, W. Mozgawa, M. Nocuń, " FT-IR Spectra of Silicate Glasses: Method of Computer Procesing " Papers of Commission on Ceramic Science Pol. Aca. Sci.- Kraków Division, Ceramics 43 (1993) 33

4.      K.Błaszczak, M.Zalewska,:”Badania termiczne szkieł borocynkowych dotowanych SiO2   Szkło i Ceramika,43, 5, 1993

5.      K.Błaszczak,W.Sikora, W.Stuss:”Badania spektroskopowe w podczerwieni smektytów z dolnośląskich zwietrzelin bazaltowych”.Prace Specjalne Polskiego Tow.Miner..4, 29,.1993.

6.      M. Handke, M. Nocuń, " IR sttuctural studies of lithium silicattes and aluminosilicates in crystalline and amorphous forms" Papers of Commission on Ceramic Science Pol. Aca. Sci.- Kraków Division,  Ceramics 43 (1993) 214