Bibliografie prac opublikowanych przez pracowników katedry

 

1992

 

1.      K. Błaszczak., W. Słyś: ”Badania spektroskopowe w podczerwieni wpływu dodatku SiO2 na dewitryfikację szkła borocynkowego”. Szkło i Ceramika, 42, 2, 1992

2.      A. Adamczyk, K. Błaszczak “Wpyw dodatku krzemionki na odporność hydrolityczną szkła cynkoborowego”, Szkło i Ceramika, 42, 3, 1992.