Pracownicy i doktoranci katedry


Imię i nazwisko Tytuł i stopień naukowy Stanowisko Pokój Telefon
Dominik Dorosz dr hab. profesor AGH B8 309 29-36
Mirosław Handke prof. dr hab. profesor B8 304 25-30
Magdalena Hasik prof. dr hab. inż. profesor B8 327 37-88
Włodzimierz Mozgawa prof. dr hab. inż. profesor B8 302 23-40
Maciej Sitarz prof. dr hab. inż. profesor, kier. katedry B8 338 23-95 lub 25-30
Anna Adamczyk dr inż. adiunkt B8 332 i B8 -123 23-94 i 23-90
Bartosz Handke dr adiunkt B8 335 lub B8 -124b 25-24 lub 46-92
Witold Jastrzębski dr adiunkt B8 312 22-32
Andrzej Koleżyński dr hab. inż. adiunkt B8 315 45-74
Magdalena Król dr inż. adiunkt B8 336 52-20
Edyta Stochmal dr inż. adiunkt B6 327 28-45
Magdalena Rokita dr inż. adiunkt B8 332 23-94
Wiktor Niemiec dr asystent B8 331 lub B8 -1.23 23-37 lub 23-90
Anna Nyczyk-Malinowska dr inż. adiunkt B8 327 28-45
Maria Owińska dr asystent B8 327 28-45
Elżbieta Długoń dr inż. spec. n-t B8 331 23-37
Alicja Ekiert   starszy technik B8 303 25-30
Piotr Jeleń mgr inż. inż-tech, doktorant B8 312 22-32
Arkadiusz Knapik dr spec. n-t B8 335 lub B8 -124b 25-24 lub 46-92
Kamila Brylewska mgr doktorantka B8 336 52-20
Aleksandra Chechelska mgr doktorantka B8 324 50-56
Renata Jadach mgr inż. doktorantka B8  
Magdalena Leśniak mgr inż. doktorantka B8 308 24-87
Andrzej Mikuła mgr inż. doktorant B8 308 24-87
Jan Mrówka mgr inż. doktorant B8 324 24-87
Justyna Olejarka-Połcik mgr inż. doktorantka/asystent B8 327 24-87
Piotr Rożek mgr inż. doktorant B8 308 24-87