KCKiZW

Nowa strona Katedry

Kontakt

Pracownicy i doktoranci

Badania naukowe
 1. Bibliografia prac opublikowanych
 2. Granty KBN
 3. Tematyka badawcza katedry
 4. E. Görlich   Rozważania
Organizowane konferencje
 1. ICMS
 2. Materiały archiwalne
Usługi pomiarowe
 1. Pracownia Badań Strukturalnych w Podczerwieni
 2. Pracownia Analiz Rentgenowskich
 3. Pracownia AFM
Dydaktyka
 1. Proponowane tematy prac mgr (2018r)
 2. Proponowane tematy prac inż (2018r)
 3. Chemia krzemianów
 4. Krystalografia i krystalochemia
 5. Chemia organiczna
 6. Metody Badań Strukturalnych
 7. Zaawansowane Metody Badań
 8. Technologie informacyjne
 9. Wstęp do filozofii przyrody
 10. Diagramy fazowe
 11. Propedeutyka nauk materialowych
 12. Przedmioty obieralne
  1. Dyfrakcja rentgenowska (XRD) w analizie fazowej
  2. Spektroskopia optyczna jako metoda analityczna
  3. Nieorganiczne materiały jonowo-kowalencyjne
  4. Rentgenografia w ceramice i inżynierii
  5. Diagramy fazowe w ceramice
  6. Tlenkowe układy wieloskładnikowe
  7. Spektroskopia oscylacyjna ciała stałego
  8. Fundamental issues in physiccs and chemistry
  9. Electronic structure and bonding in solids
  10. Chemistry of Organosilicon Compounds
  11. Introduction to scanning probe microscopy

webmajster