Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Akademia Górniczo-Hutnicza

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz


Adres:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych
Al. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków
tel: 617 25 30; fax: 633 71 61
e-mail: kckizw@agh.edu.pl